Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ngừng cung cấp điện để thực hiện cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm

1 cuong che

Ngày 17/8/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3514/UBND-KT về việc phối hợp ngừng cung cấp điện để thực hiện cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thông báo treo Quốc kỳ

treo quoc ky

Ngày 23/8/2016, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 192/TB-UBND về việc nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm 2016. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh nghỉ lễ Quốc khánh vào ngày 02/9/2016 (Thứ Sáu).

Tổ chức Tết Trung thu năm 2016 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh

1 vui tet trung thu

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3570/UBND-VX về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2016 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.Với mong muốn toàn xã hội dành nhiều sự quan tâm hơn nữa cho trẻ em và tạo điều kiện cho mọi trẻ em được vui Tết Trung thu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Tết Trung thu 2016 theo tinh thần Công văn số 2883/LĐTBXH-BVCSTE ngày 03/8/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2016.

Tăng cường công tác An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh

1 an toan thuc pham

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3569/UBND-VX về việc tăng cường công tác An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh. Để tăng cường và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, vai trò, trách nhiệm của mọi tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo đảm môi trường lao động sản xuất kinh doanh ngày càng tốt hơn;

Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

an toàn thực phẩm

Ngày 09/8/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3312/UBND-VX về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở trong Cụm công nghiệp Tam Quan, huyện Hoài Nhơn

môi trường

Ngày 05/8/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3290/UBND-KT về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở trong Cụm công nghiệp Tam Quan, huyện Hoài Nhơn.

Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng hạng mục đường dây 35kV

đường dây

Ngày 02/8/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3221/UBND-TH về việc thực công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng hạng mục đường dây 35kV đấu nối Nhà máy thủy điện Nước Xáng.

Thực hiện chương trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh

gạch nung

 

Ngày 28/7/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3131/UBND-KT về việc thực hiện chương trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh

Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

dân vận

Ngày 27/7/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3090/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Một số vấn đề liên quan đến việc triển khai Dự án Khu Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam tại Bình Định

giáo dục kn sống

Ngày 21/7/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2987/UBND-KT về một số vấn đề liên quan đến việc triển khai Dự án Khu Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam tại Bình Định.