Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2016

pháp luật

Theo đó, giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn các trường học thuộc phạm vi quản lý có giải pháp đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL, phương pháp giảng dạy các môn học có liên quan đến pháp luật trong nhà trường, tích cực triển khai công tác PBGDPL nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong nhà trường và tập trung thực hiện các nhiệm vụ

Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn mùa khô năm 2016

hạn

Để ứng phó với diễn biến hạn hán, xâm nhập mặn đạt hiệu quả, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho nhân dân và cấp nước phục vụ sản xuất năm 2016, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn năm 2016.

Tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em

đuối nước

Ngày 15/6/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2375/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em.

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tháng còn lại của năm 2016

an toàn giao htoong

Để tiếp tục thực hiện đạt mục tiêu phấn đấu giảm tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh trong năm 2016 cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2015; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban An toàn giao thông tỉnh tại Kế hoạch số 05/KH-ATGT ngày 29/01/2016 về triển khai công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh năm 2016

Tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh

pháp luật

Ngày 13/5/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1786/UBND-NC về việc tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh; Để phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của hương ước, quy ước đối với hoạt động tự quản cộng đồng, nâng cao hiệu quả quản lý xã hội tại cơ sở, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung

Đảm bảo an ninh trật tự liên quan đến dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1

an ninh bầu cử

Ngày 10/05/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1736/UBND-KT về việc đảm bảo an ninh trật tự liên quan đến dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh; Theo đó, giao Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố có tuyến Quốc lộ 1 đi qua địa bàn và các đơn vị có liên quan theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền

Thực hiện công tác GPMB và TĐC phục vụ dự án xây dựng cầu Hoa Lư, thành phố Quy Nhơn

xây cầu

Ngày 04/5/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản 1631/UBND-TH về việc thực hiện công tác GPMB và TĐC phục vụ dự án xây dựng cầu Hoa Lư, thành phố Quy Nhơn; Giao Ban QLDA Công trình giao thông thực hiện công tác GPMB phục vụ dự án xây dựng cầu Hoa Lư, thành phố Quy Nhơn theo quy định hiện hành;

Mở rộng Trung tâm Quốc tế khoa học và Giáo dục liên ngành và đường vào Trung tâm

mở rộng đa ngành

Ngày 06/5/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản 1668/UBND-TH về việc GPMB diện tích đất Bệnh viện Phong – Da liễu Quy Hoà để phục vụ dự án mở rộng Trung tâm Quốc tế khoa học và Giáo dục liên ngành và dự án nâng cấp, mở rộng đường vào Trung tâm.

Xử lý các tồn tại của dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn

vs môi trường

Ngày 06/5/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản 1693/UBND-KT về việc xử lý các tồn tại của dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn; Trên cơ sở báo cáo của Ban QLDA các công trình trọng điểm, UBND thành phố Quy Nhơn và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp,

Thực hiện các biện pháp cải thiện thứ hạng về Chỉ số năng lực cạnh tranh

chỉ số năng lực

Ngày 26/4/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số1506/UBND-TH về việc thực hiện các biện pháp cải thiện thứ hạng về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Nhằm cải thiện thứ hạng về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp trong thời gian tới,