Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở trong Cụm công nghiệp Tam Quan, huyện Hoài Nhơn

môi trường

Ngày 05/8/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3290/UBND-KT về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở trong Cụm công nghiệp Tam Quan, huyện Hoài Nhơn.

Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng hạng mục đường dây 35kV

đường dây

Ngày 02/8/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3221/UBND-TH về việc thực công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng hạng mục đường dây 35kV đấu nối Nhà máy thủy điện Nước Xáng.

Thực hiện chương trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh

gạch nung

 

Ngày 28/7/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3131/UBND-KT về việc thực hiện chương trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh

Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

dân vận

Ngày 27/7/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3090/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Một số vấn đề liên quan đến việc triển khai Dự án Khu Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam tại Bình Định

giáo dục kn sống

Ngày 21/7/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2987/UBND-KT về một số vấn đề liên quan đến việc triển khai Dự án Khu Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam tại Bình Định.

Một số vấn đề liên quan đến việc chấm dứt hoạt động dự án Khu kho ngoại quan (Khu A), Khu kinh tế Nhơn Hội

kho ngoại quan

Ngày 21/7/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2994/ UBND-KT về việc một số vấn đề liên quan đến việc chấm dứt hoạt động dự án Khu kho ngoại quan (Khu A), Khu kinh tế Nhơn Hội.

Chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch

du lịch

Ngày 18/7/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2937/UBND-VX về việc chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch  trên địa bàn tỉnh Bình Định

Đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân

bao hiem y te b1dc5

Theo đó, giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT, từ tổ chức triển khai phát triển đối tượng tham gia BHYT đến đề xuất với các cấp có thẩm quyền về cơ chế, chính sách, giải pháp liên quan đến việc mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT; chủ động phối hợp tổ chức triển khai thực hiện khi cơ chế, chính sách, giải pháp được Trung ương và tỉnh ban hành; Căn cứ hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tổ chức hệ thống mạng lưới đại lý thu theo cơ chế dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia BHYT

Tăng cường phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT và triển khai tin học hóa trong giám định, thanh toán, chữa bệnh BHYT

BHYT

Theo đó, giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trong thời gian chưa có quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ quy định tại Điều 1, Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn cùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương liên quan thực hiện việc mua thẻ BHYT từ ngân sách nhà nước cho người dân sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời quyền lợi của người dân.

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2016

dam bao atgt

Ngày 17/6/2016, UBND tỉnh ban hành Văn ản số 2442/UBND-KT về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2016 trên địa bàn tỉnh.