Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường quản lý và đẩy mạnh hoạt động đưa lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

1 nuoc ngoai

Ngày 10/03/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 979/UBND-VX về việc tăng cường quản lý và đẩy mạnh hoạt động đưa lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Tăng cường tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh

1 cumA

Ngày 10/03/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 7961/UBND-KT về việc tăng cường tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

1 hinh 01

Ngày 27/02/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 707/UBND-KT về việc quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông và khai thác các dịch vụ du lịch tại bãi biển thành phố Quy Nhơn.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị

1 snv

Ngày 23/02/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 653/UBND-NC về việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý trên địa bàn tỉnh

1 so bh

Ngày 22/02/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 636/UBND-VX về việc tổ chức rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học

1 hoc sinh

Ngày 22/02/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 646/UBND-VX về việc tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Xử lý tình trạng lấn, chiếm đất, xây công trình trái phép trên tuyến Quốc lộ 1D

L 1D

Ngày 20/02/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 580/UBND-KT về việc xử lý tình trạng lấn, chiếm đất, xây công trình trái phép trên tuyến Quốc lộ 1D, đoạn từ đường Võ Liệu đến đường Mộng Cầm.

Triển khai việc nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

1 tra kq

Ngày 15/02/2017, UBND tinh ban hành văn bản số 482/UBND-KT về việc phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Triển khai báo cáo công tác bảo vệ môi trường

1 moi truong

Ngày 13/02/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 437/UBND-KT về việc triển khai Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khu dân cư Hưng Thịnh, khu Quảng trường trung tâm của tỉnh

1 gpmb

Ngày 13/02/2017, UBND tinh ban hành văn bản số 470/UBND-KT về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khu dân cư Hưng Thịnh, khu Quảng trường trung tâm của tỉnh và khu đất số 01 Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn.