Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thông báo treo Quốc kỳ

1 treo qky

Ngày 20/03/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 34/TB-UBND về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 - 31/3/2017).

Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

trat tu atgt

Ngày 20/03/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1147/UBND-KT về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2017

nong do con

Ngày 20/03/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về việc tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Khẩn trương thực hiện bàn giao tài sản; xây dựng, sửa chữa để sớm đưa Trường THPT chuyên phía Bắc tỉnh Bình Định đi vào hoạt động

1 truong

Ngày 13/03/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1030/UBND-VX  về việc khẩn trương thực hiện bàn giao tài sản; xây dựng, sửa chữa để sớm đưa Trường THPT chuyên phía Bắc tỉnh Bình Định đi vào hoạt động từ đầu năm học 2017-2018.

Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn tỉnh

1 ds binh dinh

Ngày 10/03/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 963/UBND-KT về việc tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn tỉnhBình Định.

Tăng cường quản lý và đẩy mạnh hoạt động đưa lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

1 nuoc ngoai

Ngày 10/03/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 979/UBND-VX về việc tăng cường quản lý và đẩy mạnh hoạt động đưa lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Tăng cường tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh

1 cumA

Ngày 10/03/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 7961/UBND-KT về việc tăng cường tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

1 hinh 01

Ngày 27/02/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 707/UBND-KT về việc quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông và khai thác các dịch vụ du lịch tại bãi biển thành phố Quy Nhơn.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị

1 snv

Ngày 23/02/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 653/UBND-NC về việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý trên địa bàn tỉnh

1 so bh

Ngày 22/02/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 636/UBND-VX về việc tổ chức rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý trên địa bàn tỉnh.