Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường quản lý chất lượng gạch không nung trên địa bàn tỉnh

1 gach

Ngày 10/08/2017, UBND tinh ban hành văn bản số 4235/UBND-KT về việc tăng cường quản lý chất lượng gạch không nung trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với phương tiện thủy nội địa chở người, chở khách hoạt động trên địa bàn tỉnh

ben thuy

Ngày 27/07/2017, UBND tinh ban hành văn bản số 3921/UBND-KT về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với phương tiện thủy nội địa chở người, chở khách hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án tại Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

phu hoa

Ngày 25/07/2017, UBND tinh ban hành văn bản số 3860/UBND-KT về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án tại Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa.

Tăng cường thực hiện các biện pháp thu nợ thuế

no thue

Ngày 20/07/2017, UBND tinh ban hành văn bản số 3781/UBND-TH về việc tăng cường thực hiệncác biện pháp thu nợ thuế trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu chế biến từ nông, lâm, thủy sản

xuat khau

Ngày 19/7/2017, UBND tinh ban hành văn bản số 3751/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu chế biến từ nông, lâm, thủy sản và các ngành dịch vụ tỉnh Bình Định năm 2017.

Tăng cường cảnh báo để bảo đảm an toàn cho nhân dân vùng hạ du khi vận hành nhà máy thủy điện

ha du

Ngày 11/07/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3544/UBND-KT về việc tăng cường cảnh báo để bảo đảm an toàn cho nhân dân vùng hạ du khi vận hành nhà máy thủy điện.

Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý thu, nộp thuế

1 thue

Ngày 03/7/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3379/UBND-TH về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý thu, nộp thuế trên địa bàn tỉnh.

Khẩn trương triển khai các điểm bán thịt tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi

1kho khan

Ngày 30/5/2017, UBND tinh ban hành văn bản số 2604/UBND-KT về việc khẩn trương triển khai các điểm bán thịt tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017.

1 sinh học

Ngày 17/5/2017, UBND tinh ban hành văn bản số 2350/UBND-TH về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thịt heo nhằm giảm bớt khó khăn cho người chăn nuôi

tieu thu

Ngày 04/05/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2103/UBND-KT về việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thịt heo nhằm giảm bớt khó khăn cho người chăn nuôi  trên địa bàn tỉnh.