Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Đẩy nhanh tiến độ bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn

1 ha ap

Ngày 18/9/2015, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4527/UBND-KTN về việc kiểm tra, đôn đốc công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giao Chủ tịch UBND các huyện: Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão, Tuy Phước, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và Vân Canh chỉ đạo các tổ chức quản lý điện nông thôn trên địa bàn chưa bàn giao lưới điện cho Công ty Điện lực Bình Định

Thực hiện chương trình phát triển vật liệu xây không nung

1 khong nung

Ngày 16/9/2015, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4451/UBND-KTN về việc thực hiện chương trình phát triển vật liệu xây không nung và chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các vấn đề liên quan đến dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn

1 moi truong

Ngày 16/9/2015, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4449/UBND-KTN về việc triển khai các vấn đề liên quan đến dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn.

Tăng cường thực hiện các thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN bằng hình thức giao dịch điện tử

bhyt

Ngày 11/9/2015, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4339/UBND-VX về việc tăng cường thực hiện các thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN bằng hình thức giao dịch điện tử trên địa bàn tỉnh

Triển khai các hoạt động Tết Trung thu năm 2015 cho trẻ em

trung thu

Ngày 14/9/2015, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4381/UBND-VX về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2015 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

dan chu

Ngày 07/09/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Triển khai công tác huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ

bao ve

Ngày 31/8/2015, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4135/UBND-NC về việc triển khai công tác huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh công tác tập trung đối tượng lang thang, cơ nhỡ, xin ăn

co nho

Ngày 01/09/2015, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4167/UBND-VX về việc đẩy mạnh công tác tập trung đối tượng lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo việc quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải của Dự án Vệ sinh môi trường

nuoc thai

Ngày28/8/2015, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4106/UBND-KTN về việc quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải của Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn.

Thông báo treo Quốc kỳ

treo co

Ngày 14/8/2015, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 179/TB-UBND về việc nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9 năm 2015.