Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh.

doi mũ bh

Ngày 17/4/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1984/UBND-KT về việc tăng cường hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2018

giao thong 1

Ngày 11/4/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1790/UBND-KT về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

chuan xa

Ngày 06/4/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1706/UBND-NC về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Triển khai công tác trẻ em năm 2018 trên địa bàn tỉnh

tre em

Ngày 21/03/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1295/UBND-VX về việc triển khai công tác trẻ em năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Tây Sơn

mt tay son

Ngày 14/03/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1180/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Tây Sơn.

Triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước

nop thue

Ngày 09/03/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1077/UBND-TH về việc triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018

binh dang

Ngày 12/03/2018, UBND tỉnh ban hành số 1112/UBND-VX về việc triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự năm 2015

luat hinh su

Ngày 06/03/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 996/UBND-NC về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

cong nghiep

Ngày 06/03/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1011/UBND-VX triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh.

Xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

xư ly vi pham

Ngày 26/02/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 858/UBND-KT về việc xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.