Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban hành Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện cứu người tỉnh Bình Định năm 2018

Ngày 30/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4482/QĐ-UBND về  kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện cứu người tỉnh Bình Định năm 2018.

hien mau

Ảnh minh họa

Mục đích của kế hoạch là tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, nhân dân, nhất là trong thanh niên, học sinh, sinh viên và chiến sỹ lực lượng vũ trang về tự nguyện HMTN cứu người; Vận động được nhiều người tự nguyện tham gia đăng ký và sẵn sàng HMTN cứu người, tổ chức được nhiều đợt HMTN tập trung; Xây dựng các Đội hiến máu dự bị để sẵn sàng tự nguyện HMTN khi cần thiết phục vụ cho cấp cứu và điều trị bệnh.

Giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về HMTN thông qua các hình thức: Chuyên đề, đối thoại, tiểu phẩm, thi tìm hiểu về HMTN, tờ rơi, pa nô, in ấn tài liệu,… Chỉ đạo Ban chỉ đạo Vận động HMTN các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các đợt HMTN tập trung theo thời gian của Ban chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh và chia theo từng cụm xã, phường, thị trấn để công tác HMTN đạt hiệu quả. Tổ chức các lớp tập huấn cho Ban chỉ đạo Vận động HMTN các cấp, các hội, đoàn thể về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền vận động HMTN; tổ chức hội nghị tôn vinh HMTN hàng năm.

Giao Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện kỹ thuật, tiếp nhận an toàn nguồn máu; việc quản lý, sử dụng nguồn máu từ hiến máu tình nguyện đúng mục đích, quy định của Nhà nước; chỉ đạo Trung tâm Y tế, Bệnh viện Khu vực các huyện, thị xã, thành phố cử lực lượng y, bác sĩ tham gia cùng lực lượng y, bác sĩ, kỹ thuật viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong những đợt tổ chức HMTN tập trung tại các địa phương mình và có văn bản chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố cử cán bộ viên chức tham gia hiến máu, tập trung theo lịch HMTN của Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện, thị xã, thành phố; Đề nghị Đoàn TNCSHCM tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội trực thuộc; đoàn, hội các lực lượng vũ trang; các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành Y tế và Hội Chữ thập đỏ tổ chức hiến máu tình nguyện cứu người đạt kết quả tốt; Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các ban, ngành, hội đoàn thể liên quan có văn bản chỉ đạo theo ngành dọc và đưa vào chỉ tiêu đánh giá thi đua hàng năm, nhằm đa dạng hóa đối tượng tham gia hiến máu.

Bên cạnh đó, Giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh  chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện An Lão và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4” năm 2018 tại huyện An Lão. Đồng thời các thành viên Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh chủ động triển khai theo Kế hoạch trong hệ thống tổ chức mình, tích cực hưởng ứng và tham gia tự nguyện hiến máu cứu người.

TL

VP UBND tỉnh