Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Ngày31/10/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4923/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản  gắn liền với đất.

1 dang ky the chap

Ảnh minh họa.

Theo đó, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu triển khai đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT; tổ chức tập huấn, tuyên truyền, giới thiệu các quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, trong đó bao gồm nội dung của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT cho đối tượng là Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh, các tổ chức tín dụng, các tổ chức hành nghề công chứng, UBND xã, phường, thị trấn và các cá nhân, tổ chức  khác có liên quan.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời hướng dẫn Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường để đăng trên website của Sở về việc chủ đầu tư đã thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai sau khi Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai của chủ đầu tư. Giao Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường định kỳ tổ chức họp giao ban với các Sở, ngành có liên quan và các đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp  của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT để kịp thời phát hiện, tổng hợp, tháo gỡ những vưóng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT, nếu có khó khăn, vướng mắc cần được hướng dẫn thì phản ảnh kịp thời về UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo và xin ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, giải quyết.

Thùy Trang

VP UBND tỉnh