Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2018

Ngày 12/02/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

mua bán nguoi

Ảnh minh họa

Mục tiêu là sơ kết, tổng kết, đánh giá tác động thực hiện một số văn bản pháp luật trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tình trạng mua bán người, bảo vệ nạn nhân; nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật mới và tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện; tập trung nguồn lực thực hiện các biện pháp phòng ngừa mua bán người, làm giảm nguy cơ bị mua bán, nhất là với nhóm đối tượng có nguy cơ cao; ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng tội phạm mua bán người; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân và người thân của họ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài ở Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người, chú trọng trao đổi, phối hợp trực tiếp để giải quyết từng vấn đề, vụ việc, đồng thời tích cực nghiên cứu, xây dựng tiến tới ký kết văn bản hợp tác mới.

Chỉ tiêu: 75% xã, phường, thị trấn nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật, tài liệu truyền thông thay đổi hành vi về phòng, chống mua bán người; thông tin về phòng, chống mua bán người được đăng tải trên các cơ quan báo chí cấp tỉnh và địa phương ít nhất một tháng một lần; 100% tuyến, địa bàn trọng điểm có khả năng mua bán người được các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn. 100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người chuyển đến cơ quan có thẩm quyền được phân loại, xử lý; những trường hợp có dấu hiệu tội phạm được xác minh theo quy định của pháp luật; 100% các trường hợp đã tiếp nhận được xác minh, xác định nạn nhân và có nhu cầu được bảo vệ an toàn, hỗ trợ theo quy định của pháp luật; 100% cơ quan tố tụng các cấp được tập huấn, quán triệt, triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 phần liên quan đến tội phạm mua bán người; 100% các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 phần liên quan đến tội phạm mua bán người được ban hành.

Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, tổ chức thực hiện nghiêm túc, duy trì, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định. Giao Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về công tác phòng chống tội phạm, phòng, chống ma túy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo 138 tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này.

TL

VP UBND tỉnh