Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Chỉ thị về tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018

Ngày 12/4/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 05/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018.

thi ky 2018

Ảnh minh họa

Để các kỳ thi tiến hành được thuận lợi, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế thi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:  xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019, báo cáo UBND tỉnh; chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện hoàn thành kế hoạch thời gian năm học, đánh giá xếp loại học sinh ở các trường THPT; chỉ đạo các trường THPT tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh, kiểm tra hồ sơ dự thi của thí sinh và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho kỳ thi THPT quốc gia; tổ chức học tập, phổ biến quy chế thi và nghiệp vụ liên quan cho tất cả cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi; phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tốt các kỳ thi; theo dõi, tổng hợp và thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả thi cho UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo kịp thời; phối hợp với các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh tuyên truyền rộng rãi quy chế thi; mục đích, ý nghĩa , tính chất và yêu cầu của các kỳ thi;

Yêu cầu Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo lập phương án bảo vệ tốt các kỳ thi; chủ động phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành liên quan bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn trong kỳ thi THPT quốc gia, thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT; tăng cường lực lượng tại các khu vực coi thi, chấm thi, có biện pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh đối với các hiện tượng tiêu cực làm ảnh hưởng đến các kỳ thi. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác lập dự toán kinh phí phục vụ cho kỳ  thi THPT quốc gia, thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT theo đúng quy định và ưu tiên giải quyết kịp thời kinh phí cho các kỳ thi. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc; làm việc với Viễn thông Bình Định và các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong thời gian tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ và thí sinh dự thi; giải quyết các thủ tục cần thiết theo quy định đối với các trường hợp thí sinh ốm đau, nằm viện; chủ động phối hợp với các ngành liên quan tiến hành kiểm tra thường xuyên vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn trong thời gian tổ chức các kỳ thi.

Bên cạnh đó, giao Công ty Điện lực Bình Định kiểm tra và có kế hoạch bố trí ổn định nguồn điện trong thời gian tổ chức các kỳ thi, đặc biệt trong những ngày sao, in đề thi. Sở Du lịch chỉ đạo các khách sạn, nhà trọ ưu tiên bố trí nơi ăn, nghỉ cho các cán bộ, giáo viên về tham gia công tác coi thi và các thí sinh về dự thi tại các điểm thi trong tỉnh. Sở Công Thương có kế hoạch chỉ đạo cung ứng kịp thời, đầy đủ các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tại các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm soát giá cả dịch vụ trong thời gian tổ chức các kỳ thi.  Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định và Báo Bình Định phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền các nội dung liên quan đến các kỳ thi. Các cơ quan, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố để tham gia tổ chức tốt các kỳ thi. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định chủ động phối hợp cùng với các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch “Tiếp sức mùa thi” và giúp đỡ thí sinh tại các điểm thi. Đồng thời yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đoàn thể có liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các kỳ thi.

TL

VP UBND tỉnh