Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thành lập Sở Du lịch tỉnh Bình Định

1 so du lich Copy

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập Sở Du lịch tỉnh Bình Định, trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Du lịch và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tạm thời, Sở Du lịch sẽ sử dụng một phần cơ sở vật chất tại địa chỉ 183 đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn để hoạt động.

Sau khi thành lập Sở Du lịch, UBND tỉnh quyết định đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định.

Về nhân sự, ông Tạ Xuân Chánh - nguyên Bí thư Huyện ủy Tây Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; ông Nguyễn Văn Dũng - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được điều động giữ chức Giám đốc Sở Du lịch; các ông Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Minh, Trương Đông Hải nguyên là Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Kim Loan

VP UBND tỉnh