Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh

Ngày 19/12/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

1 cap bach

Ảnh minh họa

Để tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ rừng và ngăn chặn triệt để tình trạng phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa phương; đồng thời chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào rừng để phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp, mua, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật;  Hàng năm phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát đề nghị thay thế, bổ sung các chốt, trạm kiểm soát lâm sản phù hợp với tình hình thực tế công tác bảo vệ rừng tại địa phương, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Chỉ đạo các hạt kiểm lâm kiểm tra, xác lập đầy đủ hồ sơ tất cả các vụ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệptrái pháp luật, thông báo cụ thể trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật để cho nhân dân biết. Xây dựng kế hoạch phá bỏ cây trồng trái phép trên diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái pháp luật trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và huy động lực lượng đủ mạnh để thực hiện phá bỏ cây trồng trái phép theo quy định của pháp luật; Đề xuất biểu dương khen thưởng đối với các hạt kiểm lâm, Kiểm lâm địa bàn có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng. Đồng thời kiên quyết xử lý kỷ luật đối với Kiểm lâm địa bàn, Hạt trưởng các hạt kiểm lâm buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng phá rừng, mua, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; Thường xuyên kiểm tra định kỳ và đột xuất về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu của các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn quản lý, phát hiện và xử lý kịp thời các cơ sở mua bán, vận chuyển, chế biến gỗ không rõ nguồn gốc, không có đầy đủ hồ  sơ theo quy định của pháp luật.

Giao Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và lực lượng Công an các huyện, thị xã, thành phố vào cuộc xử lý dứt điểm các vụ án phá rừng nghiêm trọng; thống kê, phân hóa đối tượng "đầu nậu", chủ đường dây buôn bán lâm sản trái pháp luật, kẻ chủ mưu, thuê, kích động, xúi giục đồng bào dân tộc thiểu số phá rừng, gây rối trật tự xã hội để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho Đoàn Kiểm tra liên ngành cấp huyện thực hiện Phương án tuần tra, truy quét, các đợt ra quân phá bỏ cây trồng trái pháp luật trên diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái pháp luật. Phối hợp với Kiểm lâm, dân quân tự vệ và lực lượng bảo vệ rừng của các ban quản lý rừng và các công ty lâm nghiệp thực hiện việc chốt chặn, kiểm soát lâm sản tại các chốt, trạm kiểm soát lâm sản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thành lập.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, giám sát cấp huyện xây dựng dự toán kinh phí cho công tác quản lý và bảo vệ rừng hàng năm, hỗ trợ kinh phí cho Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức bảo vệ diện tích rừng tự nhiên đang trực tiếp quản lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 và đưa vào dự toán hàng năm của các cấp ngân sách theo quy định; Đề xuất UBNĐ tỉnh cân đối, phân bổ kinh phí thu được từ xử lý vi phạm hành chính và bán phát mại lâm sản, phương tiện tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp hàng năm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị xã, thành phố để chi cho công tác bảo vệ rừng và thực hiện việc thống kê, thu hồi, quản lý, bảo vệ những diện tích cây trồng đã thành rừng và phá bỏ những diện tích cây trồng chưa thành rừng.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và phương án cụ thể tiến hành giao đất, giao rừng cho các ban quản lý rừng, các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện giao đất lâm nghiệp cho nhân dân sản xuất lâm nghiệp, đảm bảo diện tích rừng và đất lâm nghiệp có chủ quản lý thật sự. Các hội, đoàn thể tăng cường công tác phối hợp với chính quyền các địa phương tuyên truyền, giáo dục hội viên chấp hành nghiêm pháp luật về bảo vệ rừng, tố giác các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng cho chính quyền các địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, giao Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định và các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức cho nhân dân trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng. 

TL

VP UBND tỉnh