Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường công tác quản lý thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh

Ngày 15/05/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh.

thue

Ảnh minh họa

Nhằm tăng cường công tác quản lý và thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh (CTN-NQD) trên địa bàn tỉnh để tạo nguồn thu, đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên và đầu tư phát triển của ngân sách tỉnh, hạn chế tối đa tình trạng thất thu thuế do hành vi gian lận, trốn thuế của người nộp thuế (NNT) trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phải nộp thuế theo quy định của pháp luật; UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với các phòng, ban chức năng liên quan thuộc cấp huyện để xây dựng và cụ thể hóa đề án tăng cường các biện pháp quản lý thu thuế CTN-NQD theo từng lĩnh vực phù hợp với tình hình, đặc điểm trên từng địa bàn.

Yêu cầu  Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan Thuế cấp huyện tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao gian lận thương mại về thuế trên từng địa bàn và các doanh nghiệp kinh doanh vãng lai bán hàng trong tỉnh. Phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc niêm yết giá và phục vụ theo giá đã niêm yết đối với một số mặt hàng thiết yếu của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực thuế nói chung và lĩnh vực CTN-NQD nói riêng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chống thất thu tiền thuế của Nhà nước.

Yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường các biện pháp quản lý giá trên địa bàn tỉnh; tiếp tục rà soát, kịp thời đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định bổ sung những nội dung phải kê khai giá, niêm yết giá đối với các loại hình kinh doanh trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo các quy định hiện hành của Nhà nước. Phối hợp với Cục Thuế tỉnh tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác chống thất thu thuế đối với lĩnh vực CTN-NQD trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Cục Thuế tỉnh tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí phục vụ cho công tác chống thất thu thuế đối với lĩnh vực CTN-NQD trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND cấp huyện tăng cường công tác quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; yêu cầu các doanh nghiệp chỉ được khai thác khi đã hoàn thành các quy định của Luật Khoáng sản, Giấy phép khai thác, trong đó có việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; trường hợp vi phạm phải  xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hiện hành. Giao Sở Xây dựng phối hợp với Cục Thuế tỉnh về trao đổi thông tin số liệu, tài liệu liên quan đến phương pháp về xác định đơn giá, định mức trong hoạt động xây dựng cơ bản theo quy định của Nhà nước để góp phần tăng cường công tác quản lý, chống thất thu thuế đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản. Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trực thuộc phối hợp với cơ quan thuế tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh bằng phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý, nắm chắc số lượng các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh; phối hợp với cơ quan thuế quản lý, thu thuế đối với loại hình kinh doanh này theo đúng quy định của pháp luật. Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý đối với loại hình hoạt động kinh doanh vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh; phối hợp với cơ quan thuế quản lý, thu thuế theo các quy định pháp luật có liên quan.

Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật về thuế để các doanh nghiệp và nhân dân hiểu và thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định.  Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thông tin kịp thời, chính xác, công khai về các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; nhất là các vi phạm gian lận thương mại, niêm yết giá và phục vụ không đúng với giá đã niêm yết.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan phối hợp với Chi cục Thuế thực hiện tốt công tác quản lý thu thuế trong từng lĩnh vực như: kinh doanh vận tải, khai thác khoáng sản, kinh doanh khách sạn, cho thuê nhà ở nhà nghỉ, xe máy, xây dựng cơ bản, ... trên địa bàn quản lý. Thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành nhằm tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về thuế, góp phần chống thất thu về thuế trong tất cả các lĩnh vực quản lý trên địa bàn.

TL

VP UBND tỉnh