Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018 của tỉnh Bình Định

Ngày 08/12/2017, UBND tinh ban hành Quyết định số 4553/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018 của tỉnh Bình Định.

1 sot dich

Ảnh minh họa

Sốt xuất huyết là bệnh gây dịch hàng năm trên địa bàn tỉnh với tỷ lệ mắc và tử vong cao. Kết quả phân lập vi rút đã xác định từ năm 2013 đến nay luôn có sự lưu hành cả 04 týp vi rút Dengue trên địa bàn tỉnh; Bệnh tay chân miệng bùng phát trên địa bàn tỉnh từ năm 2011, tiếp tục tăng mạnh vào năm 2012. Từ năm 2013 đến 2016 số mắc giảm, nhưng năm 2017 có xu hướng tăng trở lại; Bệnh sốt rét trong những năm gần đây có xu hướng giảm nhưng nguy cơ vẫn còn cao; Bệnh sốt phát ban nghi sởi/sởi/rubella đã phát hiện, điều tra 24 trường hợp, kết quả xét nghiệm không ghi nhận dương tính với sởi; Bệnh viêm màng não do não mô cầu ghi nhận 01 ổ dịch với 17 trường hợp bệnh và 01 trường hợp bệnh tản phát. Bệnh dại có 01 trường hợp mắc và tử vong. Không ghi nhận ca bệnh cúm A(H1N1), cúm A(H5N1), cúm A(H7N9) và các bệnh dịch nguy hiểm khác. Các bệnh truyền nhiễm lưu hành khác có số mắc rải rác, không thành dịch.

Mục tiêu của Kế hoạch là để giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tập trung nguồn lực, ưu tiên chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm A(H5N1), cúm A(H7N9). Chủ động khống chế các bệnh truyền nhiễm gây dịch lưu hành và các bệnh thuộc tiêm chủng mở rộng không để phát triển thành dịch như sởi, rubella, bạch hầu, ho gà, viêm não Nhật Bản B, cúm A(H1N1), tiêu chảy… Tăng cường công tác kiểm dịch y tế, chủ động phát hiện, khống chế ngay từ ca bệnh đầu tiên đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi như cúm A(H7N9), Ebola, dịch hạch, dịch tả và các bệnh truyền nhiễm mới nổi khác.

Cụ thể  tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp; tăng cường trách nhiệm và phân công cụ thể cho từng thành viên; Đảm bảo giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh và xử lý triệt để các ổ dịch để đảm bảo giảm số mắc; thu dung cấp cứu, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm nhằm giảm biến chứng và không để tử vong; Chú trọng công tác truyền thông, đặc biệt là truyền thông nguy cơ nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng chống dịch; Tăng cường hiệu quả phối hợp liên ngànhgiữa các ngành liên quan trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, kiểm tra giám sát các hoạt động tại địa phương; Đảm bảo đủ kinh phí, thuốc, vật tư hóa chất đáp ứng kịp thời công tác phòng chống dịch các cấp.

Giao Sở Y tế là cơ quan thường trực, làm đầu mối hướng dẫn cho các đơn vị, địa phương về công tác chuyên môn; trực tiếp theo dõi việc triển khai công tác phòng chống dịch tại các địa phương, các ngành, tổng hợp tình hình dịch và kết quả các hoạt động báo cáo cho UBND tỉnh và Bộ Y tế. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hệ thống trường học trên địa bàn triển khai các hoạt động phòng chống dịch ngay từ khi chưa có dịch xảy ra để chủ động khống chế dịch bùng phát, chú trọng đến công tác phát hiện bệnh, tuyên truyền cho giáo viên và học sinh các biện pháp phòng chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm. Phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại nhà trường, nhất là hệ thống nhà trẻ, mẫu giáo.Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan trong triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh từ gia súc, gia cầm có thể lây sang người; trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để phòng chống dịch bệnh đối với người.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các thông tin phòng chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết cách phòng tránh, phát hiện bệnh và kịp thời đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị khi mắc bệnh. Chỉ đạo hệ thống đài phát thanh cơ sở chủ động phối hợp với ngành Y tế phát các thông điệp phòng chống dịch bệnh thường xuyên, liên tục. Giao Sở Tài chính trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế, xem xét, cân đối, đề xuất cho UBND tỉnh bổ sung kinh phí để mua thuốc, hóa chất, vật tư chuyên dùng, trang bị phòng hộ… đảm bảo cho công tác phòng chống dịch khi có dịch xảy ra. Cân đối, bố trí vào dự toán năm cho Sở Y tế kinh phí phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này, chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2018 và triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại địa bàn quản lý. Đề nghị các cơ sở y tế thuộc các Bộ, ngành Trung ương tăng cường phòng chống dịch bệnh trong phạm vi quản lý thuộc cơ quan, đơn vị; phối hợp, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh cho Sở Y tế theo quy định của Nhà nước. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các ngành, các cấp chính quyền địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch này đúng mục tiêu, có hiệu quả.

TL

VP UBND tỉnh