Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Kè sông Gò Chàm, khu vực Phò An, phường Nhơn Hưng

Ngày 13/02/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 511/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Kè sông Gò Chàm (đoạn nối tiếp), khu vực Phò An, phường Nhơn Hưng do UBND TX An Nhơn làm chủ đầu tư.

ke song

Ảnh minh họa

Nhằm ngăn chặn nước lũ xâm thực, chống xói lở bên sông, trực tiếp bảo vệ khu dân cư, đất canh tác sản xuất và các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực lân cận, góp phần ổn định cuộc sống, phát triển bền vững cho nhân dân trong vùng hưởng lợi từ việc đầu tư xây dựng công trình.

Theo đó, xây dựng tuyến kè sông Gò Chàm, đoạn đi qua khu vực Phò An, phường Nhơn Hưng (TX An Nhơn), với chiều dài 650m, tổng mức đầu tư hơn 7,9 tỉ đồng; trong đó vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần, phần chi phí còn lại của công trình do ngân sách TX An Nhơn và các nguồn vốn hợp pháp khác chi trả. Thời gian xây dựng năm 2018-2020.

Yêu cầu chủ đầu tư (UBND thị xã An Nhơn) có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

TL

VP UBND tỉnh