Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Công nhận các thị trấn trên địa bàn huyện Phù Mỹ là đô thị loại V

Ngày 08/06/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2051/QĐ-UBND, 2052/QĐ-UBND về việc công nhận các thị trấn trên địa bàn huyện Phù Mỹ là đô thị loại V.

1 phu my 6

Một góc đường của thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ

Theo đó, công nhận thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định được thành lập theo Quyết định số 659/TC-CP ngày 14/12/1991 của Ban tổ chức – Cán bộ của Chính phủ và Công nhận thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định được thành lập theo Nghị định số 46/2002/NĐ-CP ngày 19/4/2002 của Chính phủ là các đô thị loại V.

Thùy Trang

VP UBND tỉnh