Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định áp dụng từ năm học 2017-2018

Ngày 27/07/2017, UBND tinh ban hành Quyết định số 2654/QĐ-về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định áp dụng từ năm học 2017-2018.

nam hoc 1

Ảnh minh họa

Theo đó, Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định áp dụng từ năm học 2017-2018 như sau: 

Ngày tựu trường, giảng dạy chương trình năm học mới: Các trường tiểu học, mầm non: Tựu trường vào ngày 25/8 hằng năm. Giảng dạy, thực hiện chương trình của năm học mới từ ngày 06/9 hằng năm; Các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông: Tựu trường vào ngày 20/8 hàng năm. Giảng dạy chương trình của năm học mới từ ngày 21/8 hằng năm;  Đối với giáo dục thường xuyên: Tựu trường vào ngày 25/8 hằng năm. Giảng dạy chương trình của năm học mới từ ngày 07/9 hằng năm; Các Trung tâm GDNN-GDTX giảng dạy chương trình nghề phổ thông của năm học mới từ ngày 07/9 hằng năm; Nếu ngày tựu trường, ngày bắt đầu giảng dạy chương trình của năm học mới trùng vào ngày chủ nhật, ngày lễ thì chuyển vào ngày liền kề sau.

Ngày Khai giảng: Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9 hằng năm; Kết thúc học kỳ I: Trước ngày 20/01 hằng năm; Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giáo dục): Trước ngày 25/5 hằng năm; Kết thúc năm học trước ngày 31/5 hằng năm; Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 và lớp 11 vào ngày 18/3 hằng năm; Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 vào ngày 22/10 hằng năm; Thi trung học phổ thông quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6 hằng năm; Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 trước 16/8 hằng năm và hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước 31/7 hằng năm; Nghỉ tết Nguyên đán ít nhất là 7 ngày; Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với những đặc điểm cụ thể của nhà trường, địa phương và Kế hoạch thời gian năm học; Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp; Thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt được thực hiện theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo  Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp đặc biệt (thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai) và chỉ đạo bố trí học bù; Cụ thể hóa Kế hoạch thời gian từng học kỳ cho từng cấp học; Bố trí đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

TL

VP UBND tỉnh