Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh năm 2017

Ngày 17/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 902/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh năm 2017.

1 nguoi lang thang

Ảnh minh họa

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân toàn tỉnh trong việc giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn góp phần đảm bảo an toàn xã hội, tạo mỹ quan đô thị để thu hút khách du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh năm 2017 mục đích không để xảy ra tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến phát triển du lịch của tỉnh; tạo điều kiện trợ giúp người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn ổn định cuộc sống tại gia đình, hòa nhập cộng đồng, không tái lang thang xin ăn hoặc giải quyết tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng. Đồng thời, ngăn chặn tình trạng chăn dắt, lợi dụng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn để thu lợi bất chính gây bức xúc trong xã hội; Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành tập trung mọi nguồn lực, thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và xã hội nhằm ngăn chặn tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân và những người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn để hiểu rõ hơn về các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, từ đó tạo ra sự đồng thuận của người dân ngăn chặn tình trạng người lang thang xin ăn làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến phát triển du lịch của tỉnh;

Giao các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện việc tập trung và giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn có hiệu quả, tạo điều kiện để đối tượng ổn định cuộc sống tại gia đình và cộng đồng, không đề tái diễn tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn nhất là vào các dịp lễ, tết và tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Xử lý triệt để những người lợi dụng đối tượng xã hội tổ chức xin ăn thu lợi bất chính.

Đối tượng là người lang thang,cơ nhỡ, xin ăn; Người sống lang thang không có nơi cư trú nhất định, thường sử dụng vỉa hè, công viên, chợ, bến xe,... làm nơi sinh sống; Các đối tượng giả dạng người khuyết tật, lỡ đường, cơ nhỡ... để xin ăn, chăn dắt đối tượng xin ăn. Phạm vi thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Thùy Trang

VP UBND tỉnh