Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh năm 2017

1 nguoi lang thang

Ngày 17/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 902/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Định lần thứ 01, năm 2017

1 thuc pham

Ngày 10/03/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 784/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Định lần thứ 01, năm 2017

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Công tác xã hội Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017

1 xh

Ngày 09/03/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 746/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Công tác xã hội Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017.

Chỉ thị tăng cường quản lý hoạt động thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Định

1 thong tin

Ngày 08/03/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định năm 2017

1 doi ngoai

Ngày 03/03/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 651/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định năm 2017.

Ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2017

1 phog chóng dich

Mục tiêu của Kế hoạch là giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội.

Ban hành Kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017

1 phong rung

Ngày 22/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 466/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017.

Tổ chức triển khai công tác tiêm phòng vaccine cho gia súc, gia cầm năm 2017

1 tiem phong

Ngày 13/02/2017, UBND tinh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tổ chức triển khai công tác tiêm phòng vaccine cho gia súc, gia cầm năm 2017 và tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh

an toa ld

Ngày 15/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 394/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2017

hnah chinh

Ngày 14/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 378/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạchthực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh.