Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018

1 dai hoi TDTT

Ngày 13/10/2016, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước các cấp.

1 cải cách hc

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước các cấp.

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định

1 xang dau

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tăng cường thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2016 tại địa phương do tỉnh giao

1 thu ngan sach

Ngày 14/9/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4032/UBND-TH  về việc tăng cường thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2016 tại địa phương do tỉnh giao.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016

1 the gioi sach

Ngày 16/9/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4070/UBND-KT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

1 luan chuyen can bo 2

Ngày 13/9/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3994/UBND-NC về việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

Triển khai chương trình Trường phổ thông quốc tế George Washington, Hoa Kỳ tại tỉnh Bình Định

1 pho thong quoc te

Ngày 13/9/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3996/UBND-VX về việc triển khai chương trình Trường phổ thông quốc tế George Washington, Hoa Kỳ tại tỉnh Bình Định.

Thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

1 giáo dục

Ngày 12/9/2016, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND  về việc thựchiện một số nhiệm vụ chủ yếunăm học 2016-2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2017

1 cong an nhan dan

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2017.

Triển khai các giải pháp kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh

1 chi phi BHYT 2

Thời gian vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, bài phản ánh việc trục lợi quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) tại một số tỉnh, thành phố dẫn đến tình trạng có nguy cơ bội chi quỹ khám chữa bệnh BHYT trong năm 2016. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 4006/UBND-VX về việc thực hiện các giải pháp kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT tại tỉnh Bình Định.