Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Chỉ thị việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017

thi tn

Ngày 12/04/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017.

Ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp 2017

nong nghiep

Ngày 05/04/2017, UBND tỉnh ban  hành Quyết định số 1203/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp 2017 trên địa địa bàn tỉnh Bình Định. 

Quyết định miễn thu học phí học kỳ II năm học 2016-2017

cap bu

Ngày 04/04/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1170/QĐ-UBND về việc miễn thu học phí học kỳ II năm học 2016-2017 đối với học sinh là con các gia đình bị thiệt hại nặng do lũ lụt năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Triển khai xây dựng chợ thí điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Đầm, thành phố Quy Nhơn năm 2017

cho dam

Ngày 04/04/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về việc triển khai xây dựng chợ thí điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Đầm, thành phố Quy Nhơn năm 2017.

Ban hành Kế hoạch hành động Phòng chống dịch cúm A(H7N9) ở người năm 2017 của tỉnh Bình Định

1 dich cum A

Ngày 29/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1067/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động Phòng chống dịch cúm A(H7N9) ở người năm 2017 của tỉnh Bình Định.

Ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bình Định

1 chat thai y te

Ngày 27/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1047/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017

1 cuu nan Copy

Ngày 23/03/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017 tại Bình Định

1 sach 4 Copy

Ngày 23/03/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1012/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017 tại Bình Định.

Tăng cường công tác phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh

1 bao ve

Ngày 23/03/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1292/UBND-VX về việc tăng cường công tác phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2017

1 thuc pham

Ngày 16/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 893/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định.