Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh

1 rung

Ngày 17/5/2017, UBND tinh ban hành Quyết định số 1701/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh

ho chua

Ngày 15/05/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh

thue

Ngày 15/05/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2017

thieu nhi

Ngày 05/05/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1573/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Báo chí năm 2016

bao chi

Ngày 04/05/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1545/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Báo chí năm 2016 và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tổ chức Lễ kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017) và Khánh thành công trình Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành

1 bac ho

Ngày 24/04/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017) và Khánh thành công trình Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành.

Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nưóc, các điển hình tiến tiến, mô hình mới, nhân tố mới trên địa bàn tỉnh

tien tien

Ngày 14/04/2017, UBND tỉnh ban  hành Kế hoạc số 17/KH-UBND về việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nưóc, các điển hình tiến tiến, mô hình mới, nhân tố mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020.

Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn năm 2017 - 2024”

ho tich

Ngày 13/04/2017, UBND tỉnh ban  hành Quyết định số 1312/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn năm 2017 - 2024” trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Quyết định công nhận thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn là đô thị loại V

hoai nhon

Ngày 13/04/2017, UBND tỉnh ban  hành Quyết định số 1309/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn là đô thị loại V.

Chỉ thị việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017

thi tn

Ngày 12/04/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017.