Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017 tại Bình Định

1 sach 4 Copy

Ngày 23/03/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1012/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017 tại Bình Định.

Tăng cường công tác phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh

1 bao ve

Ngày 23/03/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1292/UBND-VX về việc tăng cường công tác phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2017

1 thuc pham

Ngày 16/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 893/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh năm 2017

1 nguoi lang thang

Ngày 17/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 902/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Định lần thứ 01, năm 2017

1 thuc pham

Ngày 10/03/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 784/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Định lần thứ 01, năm 2017

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Công tác xã hội Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017

1 xh

Ngày 09/03/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 746/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Công tác xã hội Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017.

Chỉ thị tăng cường quản lý hoạt động thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Định

1 thong tin

Ngày 08/03/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định năm 2017

1 doi ngoai

Ngày 03/03/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 651/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định năm 2017.

Ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2017

1 phog chóng dich

Mục tiêu của Kế hoạch là giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội.

Ban hành Kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017

1 phong rung

Ngày 22/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 466/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017.