Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định

1 cham soc suc khoe

Ngày 30/06/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2332/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường do chất thải bột đá granite trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

1 bot da

Ngày 28/06/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3298/UBND-KT về việc xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường do chất thải bột đá granite trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”

1 bien gioi

Ngày 29/06/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về việc Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

1 tai chinh ngan sach

Ngày 14/6/2017, UBND tinh ban hành Quyết định số 2116/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Công nhận các thị trấn trên địa bàn huyện Phù Mỹ là đô thị loại V

1 phu my 6

Ngày 08/06/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2051/QĐ-UBND, 2052/QĐ-UBND về việc công nhận các thị trấn trên địa bàn huyện Phù Mỹ là đô thị loại V.

Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” giai đoạn 2017 - 2020

1 pho bien phap luat

Ngày 08/06/2017, UBND tinh ban hành Quyết định số 2062/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên”  giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Bình Định

1 huong uoc

Ngày 05/06/2017, UBND tinh ban hành văn bản số 2777/UBND-NC về việc quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017

1 tai chinh ngan sach

Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự và thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng

1 thi hanh an

Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự và thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Công nhận các thị trấn trên địa bàn huyện Tuy Phước là đô thị loại V

1 tuy phuoc

Ngày 30/5/2017, UBND tinh ban hành Quyết định số 1904/QĐ-UBND, 1905/QĐ-UBND về việc công nhận các thị trấn trên địa bàn huyện Tuy Phước là đô thị loại V.