Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Bình Định

1 huong uoc

Ngày 05/06/2017, UBND tinh ban hành văn bản số 2777/UBND-NC về việc quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017

1 tai chinh ngan sach

Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự và thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng

1 thi hanh an

Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự và thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Công nhận các thị trấn trên địa bàn huyện Tuy Phước là đô thị loại V

1 tuy phuoc

Ngày 30/5/2017, UBND tinh ban hành Quyết định số 1904/QĐ-UBND, 1905/QĐ-UBND về việc công nhận các thị trấn trên địa bàn huyện Tuy Phước là đô thị loại V.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh

1 rung

Ngày 17/5/2017, UBND tinh ban hành Quyết định số 1701/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh

ho chua

Ngày 15/05/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh

thue

Ngày 15/05/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2017

thieu nhi

Ngày 05/05/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1573/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Báo chí năm 2016

bao chi

Ngày 04/05/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1545/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Báo chí năm 2016 và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tổ chức Lễ kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017) và Khánh thành công trình Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành

1 bac ho

Ngày 24/04/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017) và Khánh thành công trình Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành.