Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định áp dụng từ năm học 2017-2018

nam hoc 1

Ngày 27/07/2017, UBND tinh ban hành Quyết định số 2654/QĐ-về việc ban hànhKế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định áp dụng từ năm học 2017-2018.

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh

moi truong nt

Ngày 20/07/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

nhap ngu

Ngày 20/07/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự

1 tu phap 5

Ngày 07/07/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định

1 cham soc suc khoe

Ngày 30/06/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2332/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường do chất thải bột đá granite trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

1 bot da

Ngày 28/06/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3298/UBND-KT về việc xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường do chất thải bột đá granite trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”

1 bien gioi

Ngày 29/06/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về việc Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

1 tai chinh ngan sach

Ngày 14/6/2017, UBND tinh ban hành Quyết định số 2116/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Công nhận các thị trấn trên địa bàn huyện Phù Mỹ là đô thị loại V

1 phu my 6

Ngày 08/06/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2051/QĐ-UBND, 2052/QĐ-UBND về việc công nhận các thị trấn trên địa bàn huyện Phù Mỹ là đô thị loại V.

Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” giai đoạn 2017 - 2020

1 pho bien phap luat

Ngày 08/06/2017, UBND tinh ban hành Quyết định số 2062/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên”  giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.