Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

vật tư nông nghiệp

Ngày 17/5/2016, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc

phòng chống tham nhũng

Ngày 13/5/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về việc Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Chỉ thị về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016

các kỳ hti

Ngày 21/4/2016, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016; Để các kỳ thi nói trên tiến hành được thuận lợi, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế thi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung sau: Xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 và thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017

Chỉ thị về công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016

tìm kiếm cứu nạn

Ngày 06/4/2016, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 trên địa bàn tỉnh; Để chủ động phòng tránh và ứng phó với thiên tai trong năm 2016 giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (gọi tắt là PCTT và TKCN) năm 2015.

Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định

thanh nien bình định

Ngày 31/03/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1040/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định; Mục đích của Kế hoạch là đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về thanh niên và công tác thanh niên theo Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên đến năm 2020 của tỉnh.

Triển khai công tác Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định năm 2016

kinh te quoc te

Mục đích của Kế hoạch là triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Phát động “Phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016 - 2020”

an yoafn giao thông 1

Ngày 01/04/2016UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về việc phát động “Phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

bao hiem y te b1dc5

Ngày 01/4/2016UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1051/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Mục đích của Kế hoạch nhằm trang bị, nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016

phap luat

Ngày 01/4/2016UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1050/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn  tỉnh Bình Định.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy

chua chay

Ngày 21/03/2016UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (04/10/1961-04/10/2016) và 15 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001-04/10/2016).