Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

1 doanh nghie0 Copy

Ngày 26/8/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (gọi tắt là Nghị quyết 35) trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2016

1 trung thu

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2971/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2016. Mục đích của Kế hoạch là đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống, ưu tiên tập trung các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Trung thu.

Kế hoạch triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 – 2020

hội nhập kt qt

Ngày 21/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2576/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 – 2020

Phê duyệt Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh Bình Định cuối năm 2016 và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

bình ổn giá

 

Ngày 21/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2577/ QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh Bình Định cuối năm 2016 và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Thành lập Đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra việc xả thải của các khu công nghiệp

xả thải

Ngày 07/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2352/QĐ-UBND về việc Thành lập Đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra việc xả thải của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra việc xả thải của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh do ông Trần Đình Chương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng đoàn; ông Nguyễn Mộng Hùng, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng đoàn.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định

1 Chinh phu

Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Đưa phong trào thi đua yêu nước tiếp tục triển khai rộng khắp, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực thúc đẩy thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 kế hoạch 05 năm (2016 - 2020), góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh

điều tra nông thôn

Để đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện thành công Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Thống kê tỉnh là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra có trách nhiệm giúp Trưởng ban xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo Phương án tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và cấp huyện

Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

du lịch bd

Ngày 23/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2140/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tăng cường quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và khai thác cát sỏi lòng sông gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều

cát sỏi

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước, khắc phục những tồn tại trong xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông theo đúng quy định của pháp luật, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai.

Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2016

ma túy

Ngày 23/5/2016, Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPT TD BVANTQ ban hành Kế hoạch số 37/KH-BCĐ về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2016 trên địa bàn tỉnh.