Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn huyện Vân Canh

1 duong bo duong sat

Ngày 09/11/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5131/UBND- KT về việc đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn huyện Vân Canh.

Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030

1 pc toi pham

 

 

Ngày 26/10/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định

1 quy bao ve moi truong

Ngày 08/11/2016, UBND tỉnhban hành Quyết định số 4025/QĐ-UBND về việc điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định.

Tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định số 141/2016/NĐ-CP

1 don vi su nghiep cong lap

Ngày 08/11/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5085/UBND- KT về việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh

1 binh dang gioi Copy

Ngày 03/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3981/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh

1 bao ve tre em

Ngày 01/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3934/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1 dang ky the chap

Ngày31/10/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4923/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản  gắn liền với đất.

Thành lập Sở Du lịch tỉnh Bình Định

1 so du lich Copy

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập Sở Du lịch tỉnh Bình Định, trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”

1 nan nhan tngt

Ngày 20/10/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại tỉnh Bình Định năm 2016.

Tăng cường đảm bảo trật tự ATGT đường bộ tại những khu vực có Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

1 atgt khu cnghiep 2

Ngày 24/10/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4776/UBND-KT về giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự ATGT đường bộ tại những khu vực có Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.