Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Bình Định năm 2018

du lich

Ngày 16/5/2018, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 30/KH-UBND về việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Bình Định năm 2018.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước

dan chu

Ngày 17/5/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 07/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, xã, phường, thị trấn và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ” năm 2018 tại tỉnh Bình Định

hanh trinh do

Ngày 17/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1617/QĐ-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ” năm 2018 tại tỉnh Bình Định.

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

giam đinh tp1

Ngày 17/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1619/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh Bình Định

LUU TRU

Ngày 16/5/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2018

thang vi tre

Ngày 8/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1492/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2017 - 2018

gia thoc

Ngày 16/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1260/QĐ-UBND về việcquy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2017 – 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Chỉ thị về tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018

thi ky 2018

Ngày 12/4/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 05/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018.

Triển khai công tác Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định năm 2018

ktqt1

Ngày 9/4/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 20/KH-UBND về việc triển khai công tác Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định năm 2018.

Kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018

hang gia

Ngày 5/4/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 44/KH-BCĐ về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định.