Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Chỉ thị về tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018

thi ky 2018

Ngày 12/4/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 05/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018.

Triển khai công tác Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định năm 2018

ktqt1

Ngày 9/4/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 20/KH-UBND về việc triển khai công tác Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định năm 2018.

Kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018

hang gia

Ngày 5/4/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 44/KH-BCĐ về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

thi dua horz

Ngày 06/4/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên”

giao duc ttn

Ngày 06/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1153/QĐ-UBND về việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nghiệp cho lao động tỉnh Bình Định, giai đoạn 2018 - 2020

dao tao nghe

Ngày 30/3/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch đào tạo nghề nghiệp cho lao động tỉnh Bình Định, giai đoạn 2018 – 2020.

Ban hành kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định năm 2018

doi ngoai

Ngày 02/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1036/QĐ-UBND về việc kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định năm 2018.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh về lĩnh vực văn hóa, thể thao và quảng cáo

luat 814

Ngày 29/3/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh về lĩnh vực văn hóa, thể thao và quảng cáo trên địa bàn tỉnh

Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định

du lich

Ngày 26/03/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 969/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn tỉnh

1 nong thon moi

Ngày 20/03/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 881/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn tỉnh.