Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bình Định

1 chat thai y te

Ngày 27/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1047/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017

1 cuu nan Copy

Ngày 23/03/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017 tại Bình Định

1 sach 4 Copy

Ngày 23/03/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1012/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017 tại Bình Định.

Tăng cường công tác phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh

1 bao ve

Ngày 23/03/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1292/UBND-VX về việc tăng cường công tác phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2017

1 thuc pham

Ngày 16/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 893/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh năm 2017

1 nguoi lang thang

Ngày 17/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 902/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Định lần thứ 01, năm 2017

1 thuc pham

Ngày 10/03/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 784/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Định lần thứ 01, năm 2017

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Công tác xã hội Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017

1 xh

Ngày 09/03/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 746/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Công tác xã hội Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017.

Chỉ thị tăng cường quản lý hoạt động thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Định

1 thong tin

Ngày 08/03/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định năm 2017

1 doi ngoai

Ngày 03/03/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 651/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định năm 2017.