Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp báo cáo tình hình triển khai dự án Tuyến đường Long vân – Long Mỹ

Long My

Ngày 11/8/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai dự án Tuyến đường Long Vân – Long Mỹ theo hình thức BT. Sau khi nghe Ban QLDA các công trình trọng điểm tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, ý kiến của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 171/TB-UBND ngày 12/8/2015.

Kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp về một số chính sách phát triển thủy sản

1 thuy san

Ngày 03/8/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo của tỉnh thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 168/TB-UBND ngày 10/8/2015.

Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP

1 nghi quyet 70

Ngày 13/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020. Tại điểm cầu Bình Định, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thanh Thắng; lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan cùng tham dự Hội nghị. 

Tin vắn ngày 12/8/2015

toa nha vp

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

-  Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan và UBND cấp huyện, xã nghiên cứu, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh quy định phân cấp quản lý

Lãnh đạo tỉnh đi thăm và tặng quà cho người cao tuổi

Nhân ngày Người cao tuổi Việt Nam (06/6), sáng nay 04/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thanh Thắng, đại diện lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã đi thăm và tặng quà cho các cụ có tuổi thọ 90 tuổi và 100 tuổi tại huyện Hoài Ân. Trong sáng nay, Đoàn đã đến chúc thọ các cụ Trần Ngân (90 tuổi), Lý Thị Sao (90 tuổi), Phan Thị Hoa (90 tuổi)...

Lãnh đạo tỉnh đi thăm và tặng quà cho người cao tuổi

Nhân ngày Người cao tuổi Việt Nam (06/6), sáng nay 04/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thanh Thắng, đại diện lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã đi thăm và tặng quà cho các cụ có tuổi thọ 90 tuổi và 100 tuổi tại huyện Hoài Ân. Trong sáng nay, Đoàn đã đến chúc thọ các cụ Trần Ngân (90 tuổi), Lý Thị Sao (90 tuổi), Phan Thị Hoa (90 tuổi)...

Lãnh đạo tỉnh đi thăm và tặng quà cho người cao tuổi

Nhân ngày Người cao tuổi Việt Nam (06/6), sáng nay 04/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thanh Thắng, đại diện lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã đi thăm và tặng quà cho các cụ có tuổi thọ 90 tuổi và 100 tuổi tại huyện Hoài Ân. Trong sáng nay, Đoàn đã đến chúc thọ các cụ Trần Ngân (90 tuổi), Lý Thị Sao (90 tuổi), Phan Thị Hoa (90 tuổi)...

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai Dự án Quần thể du lịch

Ngày 30/5/2015, đồng chí Nguyễn Văn Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và tình hình triển khai Dự án Quần thể du lịch lịch sử, sinh thái và tâm linh tại khu vực chùa Linh Phong. Sau khi nghe Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo, ý kiến chỉ đạo...

Ý kiến kết luận của PCT thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình mua sắm trang thiết bị năm 2015

Ngày 03/6/2015, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Mai Thanh Thắng đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành liên quan về tình hình xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2015. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về tình hình xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở cơ sở về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 01/06/2015, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2414/UBND-VX về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở cơ sở về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Theo đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp...