Quy định miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa

Email In PDF.

QUY ĐỊNH

Về việc, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định

(Kèm theo Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND

ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh)

  Quy định về miễn, giảm thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất nộp một lần hoặc miễn, giảm thu tiền thuê đất nộp hàng năm đối với các dự án thực hiện xã hội hóa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định như sau:

 I. Phạm vi áp dụng.

 Quy định miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, văn hóa, thể thao, môi trường (gọi tắt Nghị định 69) và Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (gọi tắt Quyết định 1466); không áp dụng đối với địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội.

 II. Đối tượng điều chỉnh.

 Quy định về miễn, giảm thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất nộp một lần hoặc miễn, giảm thu tiền thuê đất nộp hàng năm đối với các dự án thực hiện xã hội hóa:

1. Miễn thu 100% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp một lần trong cả thời hạn thuê đất hoặc miễn thu 100% tiền thuê đất nộp hàng năm đối với các dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa đáp ứng các quy định tại Nghị định 69 của Chính phủ và Quyết định 1466 của Thủ tướng Chính phủ được đầu tư trên địa bàn sau:

 a. Các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân (kể cả địa bàn thị trấn).

b. Các xã: Nhơn Châu, Nhơn Hải, Nhơn Lý, Phước Mỹ thuộc thành phố Quy Nhơn.

c. Địa bàn xã thuộc các huyện An Nhơn, Tuy Phước, Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn (trừ địa bàn các thị trấn).

2. Đối với đất đô thị giảm thu theo tỷ lệ phần trăm (%) trên số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp một lần trong cả thời hạn thuê đất hoặc giảm thu theo tỷ lệ phần trăm (%) trên số tiền thuê đất phải nộp hàng năm đối với các dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa đáp ứng các quy định tại Nghị định 69 của Chính phủ và Quyết định 1466 của Thủ tướng Chính phủ được đầu tư theo từng địa bàn như sau:

a. Giảm thu 50% tại địa bàn các phường của thành phố Quy Nhơn: Quang Trung, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Mây, Lý Thường Kiệt, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Đống Đa, Thị Nại, Hải Cảng, Ghềnh Ráng.

b. Giảm thu 60% tại địa bàn các phường của thành phố Quy Nhơn: Nhơn Bình, Nhơn Phú, Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân.

c. Giảm thu 80% tại địa bàn thị trấn các huyện An Nhơn, Tuy Phước, Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn.

III. Việc miễn, giảm thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất nộp một lần trong cả thời hạn thuê đất hoặc miễn, giảm thu tiền thuê đất nộp hàng năm đối với dự án đầu tư lĩnh vực bóng đá, dự án có quy mô tính chất đặc thù, dự án có thời gian thu hồi vốn đầu tư trên 30 năm tại địa bàn thị trấn các huyện trong tỉnh (không kể Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân) và thành phố Quy Nhơn; giao Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đặc điểm của từng dự án để quy định cụ thể cho phù hợp, không thực hiện theo quy định tại Khoản II nêu trên./.

Attachments:
Download this file (22.2011.QĐ.UBND.doc)22.2011.QĐ.UBND.doc