Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
258/TB-UBND Chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Tuất 20 Tháng 12 2016 292
245/TB-UBND Chấm dứt thu lý giải quyết khiếu nại của ông Châu Phú 07 Tháng 11 2016 312
244/TB-UBND Chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Tổng, địa chỉ: Xóm 7, thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn 07 Tháng 11 2016 330
219/TB-UBND Chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Văn Công Chi, địa chỉ: Thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa, huyện An Lão 17 Tháng 10 2016 354
222/TB-UBND Chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại đối với ông Đặng Thi 11 Tháng 10 2016 342
196/TB-UBND Chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Đặng Ngọc Xuân 29 Tháng 8 2016 369
151/TB-UBND Không thụ lý giải quyết tố cáo của bà Lê Thị An 23 Tháng 8 2016 391
185/TB-UBND Chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Đặng Duy Tuấn 17 Tháng 8 2016 433
131/TB-UBND Chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Khiêm 13 Tháng 6 2016 465
130/TB-UBND Không thụ lý giải quyết tố cáo của bà Nguyễn Thị Hồng 08 Tháng 6 2016 493
107/TB-UBND Chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Lê Thái Đức 18 Tháng 5 2016 515
106/TB-UBND Chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Hoàng 18 Tháng 5 2016 504
91/TB-UBND Chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại đối với ông Lâm Thanh Hoàng 06 Tháng 5 2016 509
81/TB-UBND Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại 22 Tháng 4 2016 534
76/TB-UBND V/v không giải quyết thụ lý tố cáo 15 Tháng 4 2016 551
47/TB-UBND V/v chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại 14 Tháng 3 2016 590
30/TB-UBND V/v chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại 25 Tháng 2 2016 642
29/TB-UBND V/v chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại 25 Tháng 2 2016 593
28/TB-UBND V/v chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại 25 Tháng 2 2016 622
27/TB-UBND V/v chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại 25 Tháng 2 2016 597