Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Tài liệu họp trực tuyến Sơ kết ATGT 3 tháng đầu năm 2018 (Họp lúc 07h30 ngày 09 tháng 04 năm 2018) 31 Tháng 3 2018 163
Tài liệu họp trực tuyến tổng kết công tác ngành nông nghiệp và PTNT 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018 31 Tháng 1 2018 234
Tài liệu họp hội nghị trực tuyến tổng kết ATGT năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 21 Tháng 1 2018 224
Tài liệu họp trực tuyến triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 03 Tháng 1 2018 521
Tài liệu Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 28 Tháng 11 2017 398
Tài liệu họp trực tuyến phòng chống lũ lụt 03/11/2017 03 Tháng 11 2017 202
Tài liệu hội nghị trực tuyến công tác đảm bảo ATGT 9 tháng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại 02 Tháng 10 2017 337
Tài liệu họp trực tuyến đánh giá tình hình KT-XH 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 28 Tháng 9 2017 608
Tài liệu hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. 18 Tháng 7 2017 370
Tài liệu Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017 26 Tháng 6 2017 660
Tài liệu hội nghị trực tuyến với các địa phương trên địa bàn tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Qúy I năm 2017 22 Tháng 4 2017 407
Tài liệu họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2017 27 Tháng 3 2017 457
Tài liệu trực tuyến Tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2016 trên địa bàn tỉnh 17 Tháng 1 2017 471
Tài liệu trực tuyến Triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2017 06 Tháng 1 2017 644
Tài liệu Họp trực tuyến Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017 (Sáng 25/11/2016) 24 Tháng 11 2016 546
Tài liệu Hội nghị trực tuyến Tổng kết Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" (Chiều 25/11/2016) 24 Tháng 11 2016 444
Tài liệu họp Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2016 07 Tháng 10 2016 576
Tài liệu họp trực tuyến sơ kết công tác ATGT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 Ngày 14/7/2016 12 Tháng 7 2016 632
Tài liệu họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016 lần 4 30 Tháng 6 2016 596
Tài liệu họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016 lần 3 30 Tháng 6 2016 561