Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Tài liệu họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2017 27 Tháng 3 2017 80
Tài liệu trực tuyến Tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2016 trên địa bàn tỉnh 17 Tháng 1 2017 145
Tài liệu trực tuyến Triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2017 06 Tháng 1 2017 282
Tài liệu Họp trực tuyến Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017 (Sáng 25/11/2016) 24 Tháng 11 2016 203
Tài liệu Hội nghị trực tuyến Tổng kết Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" (Chiều 25/11/2016) 24 Tháng 11 2016 124
Tài liệu họp Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2016 07 Tháng 10 2016 209
Tài liệu họp trực tuyến sơ kết công tác ATGT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 Ngày 14/7/2016 12 Tháng 7 2016 308
Tài liệu họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016 lần 4 30 Tháng 6 2016 257
Tài liệu họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016 lần 3 30 Tháng 6 2016 227
Tài liệu họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016 lần 2 29 Tháng 6 2016 233
Tài liệu họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016 lần 1 29 Tháng 6 2016 239
Tài liệu họp trực tuyến ATGT Quý 1 năm 2016 04 Tháng 4 2016 469
Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác năm 2016 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm - ngày 17/03/2016 16 Tháng 3 2016 448
Tài liệu họp trực tuyến Ban An toàn giao thông 25-01-2016 25 Tháng 1 2016 591
Tài liệu họp trực tuyến lần 4 - 06/01/2016 06 Tháng 1 2016 704
Tài liệu họp trực tuyến lần 3 - 06/01/2016 06 Tháng 1 2016 673
Tài liệu họp trực tuyến lần 2 - 05/01/2016 05 Tháng 1 2016 649
Tài liệu họp trực tuyến lần 1 - 05/01/2016 05 Tháng 1 2016 672