Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Tài liệu hội nghị trực tuyến với các địa phương trên địa bàn tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Qúy I năm 2017 22 Tháng 4 2017 108
Tài liệu họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2017 27 Tháng 3 2017 159
Tài liệu trực tuyến Tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2016 trên địa bàn tỉnh 17 Tháng 1 2017 208
Tài liệu trực tuyến Triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2017 06 Tháng 1 2017 369
Tài liệu Họp trực tuyến Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017 (Sáng 25/11/2016) 24 Tháng 11 2016 276
Tài liệu Hội nghị trực tuyến Tổng kết Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" (Chiều 25/11/2016) 24 Tháng 11 2016 182
Tài liệu họp Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2016 07 Tháng 10 2016 281
Tài liệu họp trực tuyến sơ kết công tác ATGT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 Ngày 14/7/2016 12 Tháng 7 2016 372
Tài liệu họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016 lần 4 30 Tháng 6 2016 327
Tài liệu họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016 lần 3 30 Tháng 6 2016 287
Tài liệu họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016 lần 2 29 Tháng 6 2016 298
Tài liệu họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016 lần 1 29 Tháng 6 2016 303
Tài liệu họp trực tuyến ATGT Quý 1 năm 2016 04 Tháng 4 2016 536
Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác năm 2016 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm - ngày 17/03/2016 16 Tháng 3 2016 525
Tài liệu họp trực tuyến Ban An toàn giao thông 25-01-2016 25 Tháng 1 2016 660
Tài liệu họp trực tuyến lần 4 - 06/01/2016 06 Tháng 1 2016 773
Tài liệu họp trực tuyến lần 3 - 06/01/2016 06 Tháng 1 2016 736
Tài liệu họp trực tuyến lần 2 - 05/01/2016 05 Tháng 1 2016 723
Tài liệu họp trực tuyến lần 1 - 05/01/2016 05 Tháng 1 2016 741