Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

667/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của bà Bùi Thị Thiện. Địa chỉ: Xóm 1, thông An Dưỡng 2, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn (lần hai)

Tải văn bản