Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

4964/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thơi, địa chỉ: Thôn Đệ Đức 1, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn (lần hai)

4964