Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

4817/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của ông Lê Công Tán (Địa chỉ: Nhà số 333, 335 đường Tây Sơn, Phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn)

4817