Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

396/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Sương. Địa chỉ: Thôn An Thường 2, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân (lần hai)

Tải văn bản