Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

3951/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Xuân Trương. Địa chỉ: Tổ 23, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (lần hai)

pdf3951