Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

1134/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của ông Phạm Bảy (vợ là bà Phạm Thị Đó). Địa chỉ: Khu vực 3, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (lần đầu)

pdf1134