Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
1282/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của ông Đặng Ngọc Xuân (Địa chỉ: Thôn Diễn Khánh, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn) (lần hai) 22 Tháng 4 2016 519
1283/QĐ-UBND Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại 22 Tháng 4 2016 507
1285/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Trí (địa chỉ: Thôn Diễn Khánh, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn) lần hai 22 Tháng 4 2016 497
1223/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Thận (địa chỉ: Thôn Ngọc An Tây, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn) (lần hai) 15 Tháng 4 2016 488
941/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hồng. Địa chỉ: Đội 5, thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát (lần hai) 28 Tháng 3 2016 535
657/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Sang Địa chỉ: Thôn Phụng Du 2, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn 09 Tháng 3 2016 572
658/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Kim Loan Địa chỉ: Thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước 09 Tháng 3 2016 543
196/QĐ-UBND V/v giải quyết việc khiếu nại của ông Lê Minh Đàm Địa chỉ: Thôn Hội Lợi, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn 22 Tháng 2 2016 562
209/QĐ-UBND V/v giải quyết việc khiếu nại của ông Võ Văn Thêm Địa chỉ: Thôn Hội Lợi, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn 22 Tháng 2 2016 544
195/QĐ-UBND V/v giải quyết việc khiếu nại của ông Võ Tám Địa chỉ: Thôn Hội Lợi, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn 22 Tháng 2 2016 525
194/QĐ-UBND V/v giải quyết việc khiếu nại của ông Trần Sơn Địa chỉ: Thôn Hội Lợi, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn 28 Tháng 1 2016 573
199/QĐ-UBND V/v giải quyết việc khiếu nại của ông Nguyễn Thái Dũng Địa chỉ: Thôn Hội Lợi, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn 22 Tháng 1 2016 581
198/QĐ-UBND V/v giải quyết việc khiếu nại của ông Trần Ngang Địa chỉ: Thôn Hội Lợi, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn 22 Tháng 1 2016 590
197/QĐ-UBND V/v giải quyết việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Quý Địa chỉ: Thôn Hội Lợi, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn 22 Tháng 1 2016 558
190/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Lâm Thanh Hoàng (Địa chỉ: thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân thị xã An Nhơn) 21 Tháng 1 2016 543
130/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Trần Quang Lộc Địa chỉ: Khu vực Trung Ái, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn (lần hai) 19 Tháng 1 2016 549
129/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Trần Quang Tuấn Địa chỉ: Khu vực Trung Ái, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn (lần hai) 19 Tháng 1 2016 548
128/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Quang Khanh Địa chỉ: Khu vực Trung Ái, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn (lần hai) 19 Tháng 1 2016 546
119/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Ngô Ngọc Kim và ông Ngô Văn Lâm (Địa chỉ: 06 Đặng Thùy Trâm, thành phố Quy Nhơn) 18 Tháng 1 2016 509
23/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại cảu ông Võ Hồng Hà Địa chỉ: Thôn An Lạc Đông 2, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ (lần hai) 11 Tháng 1 2016 561