Huyện Vĩnh Thạnh

Email In PDF.

• Diện tích:     723 km2

• Dân số:       28.000 người, trong đó nữ 14.200 người. Mật độ dân số 38,8 người/km2  

• Đơn vị hành chính cấp xã: 7 đơn vị, gồm:  

Các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim, Vĩnh Hòa, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hảo, Vĩnh Thịnh và Vĩnh Quang 

• Vị trí địa lý: Cách thành phố Quy Nhơn 80 km về phía tây bắc, phía đông giáp huyện Phù Cát và Hoài Ân, phía tây giáp tỉnh Gia Lai, phía nam giáp huyện Tây Sơn, phía bắc giáp huyện An Lão.

 

Sản xuất công nghiệp - TTCN:

Giá trị sản xuất công nghiệp (GCĐ 1994): 11,7 tỷ đồng

Sản xuất nông nghiệp:

Sản lượng lương thực có hạt: 14.171 tấn, trong đó thóc 12.367 tấn

Diện tích rau: 388 ha, đậu 810 ha,

Đàn bò: 13.075 con; Đàn trâu: 904 con; Đàn heo: 20.092 con

Văn hóa - xã hội:

Trường mẫu giáo: 10 cơ sở; Trường Tiểu học: 7 cơ sở ; Trường Trung học cơ sở: 6 cơ sở

Trường Trung học cơ sở + phổ thông:  4 cơ sở; Trường Trung học phổ thông: 1 cơ sở

Bệnh viện: 1 cơ sở; Trạm y tế: 9 cơ sở; Giường bệnh: 70 giường

 

Nguồn: Niên giám Thống kê năm 2010 (Cục Thống kê tỉnh Bình Định)