Huyện Tây Sơn

Email In PDF.

• Diện tích:     693 km2

• Dân số:        123.600  người, trong đó nữ 63.300 người.

• Mật độ dân số: 178,3 người/ km2

• Đơn vị hành chính cấp xã: 15 đơn vị, gồm:  

Thị trấn Phú Phong, các xã Bình Tân, Tây Thuận, Bình Thuận, Tây Giang, Bình Thành, Tây An, Bình Hoà, Bình Tường, Tây Vinh, Tây Bình, Vĩnh An, Tây Xuân, Tây Phú và Bình Nghi

• Vị trí địa lý: Phía Bắc giáp huyện Vĩnh Thạnh, phía Đông giáp huyện Tuy Phước, phía Nam giáp huyện Vân Canh và phía Tây giáp thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai)

 

Sản xuất công nghiệp - TTCN:

Giá trị sản xuất công nghiệp (GCĐ 1994): 366,5 tỷ đồng

Sản xuất nông nghiệp:

Sản lượng lương thực có hạt: 70.340 tấn, trong đó thóc 66.976 tấn

Diện tích rau: 1.882 ha, đậu 230 ha,

Đàn bò: 41.423 con; Đàn trâu: 898 con; Đàn heo: 32.158 con

Văn hóa - xã hội:

Trường mẫu giáo: 16 cơ sở; Trường Tiểu học: 23 cơ sở ; Trường Trung học cơ sở: 15 cơ sở

Trường Trung học phổ thông: 4 cơ sở

Bệnh viện: 1 cơ sở; Trạm y tế: 15 cơ sở; Giường bệnh: 200 giường

 

Nguồn: Niên giám Thống kê năm 2010 (Cục Thống kê tỉnh Bình Định)