Huyện Phù Mỹ

Email In PDF.

• Diện tích:     550 km2

• Dân số:        169.700  người, trong đó nữ 86.700 người

• Mật độ dân số: 309 người/ km2

• Đơn vị hành chính cấp xã: 19 đơn vị, gồm: Các Thị trấn Phù Mỹ, Bình Dương, các xã Mỹ Đức, Mỹ Châu, Mỹ Thắng, Mỹ Lộc, Mỹ Lợi, Mỹ An, Mỹ Phong, Mỹ Trinh, Mỹ Thọ, Mỹ Hòa, Mỹ Thành, Mỹ Chánh, Mỹ Chánh Tây, Mỹ Quang, Mỹ Hiệp, Mỹ Tài và Mỹ Cát

• Vị trí địa lý: phía bắc giáp huyện Hoài Nhơn, phía nam và phía tây giáp huyện Phù Cát, phía tây bắc giáp huyện Hoài Ân, phía đông giáp biển.

 

Sản xuất công nghiệp - TTCN:

Giá trị sản xuất công nghiệp (GCĐ 1994): 267,4 tỷ đồng

Sản xuất nông nghiệp:

Sản lượng lương thực có hạt: 105.784 tấn, trong đó thóc 98.817 tấn
Diện tích rau: 3.574 ha, đậu 474 ha,

Đàn bò: 53.241 con; Đàn trâu: 4.731 con; Đàn heo: 62.099 con

Văn hóa - xã hội:

Trường mẫu giáo: 20 cơ sở; Trường Tiểu học: 30 cơ sở ; Trường Trung học cơ sở: 18 cơ sở

Trường Trung học phổ thông: 5 cơ sở

Bệnh viện: 1 cơ sở; Trạm y tế: 19 cơ sở; Giường bệnh: 140 giường

 

Nguồn: Niên giám Thống kê năm 2010 (Cục Thống kê tỉnh Bình Định)