Huyện Phù Cát

Email In PDF.

• Diện tích:  680  km2

• Dân số:    188.500  người, trong đó nữ 96.200 người;

Mật độ dân số 277,1 người/ km2

• Đơn vị hành chính cấp xã :  18 đơn vị, gồm:

Thị trấn Ngô Mây, các xã Cát Sơn, Cát Minh, Cát Tài, Cát Khánh, Cát Lâm, Cát Hanh, Cát Thành, Cát Hải, Cát Hiệp, Cát Trinh, Cát Nhơn, Cát Hưng, Cát Tường, Cát Tân, Cát Tiến, Cát Thắng và Cát Chánh

• Vị trí địa lý: phía bắc giáp huyện Phù Mỹ, phía tây giáp các huyện Vĩnh Thạnh và Tây Sơn, phía nam giáp các huyện Tuy Phước và An Nhơn, phía đông giáp biển

 

Sản xuất công nghiệp - TTCN:

Giá trị sản xuất công nghiệp (GCĐ 1994): 197,9 tỷ đồng

Sản xuất nông nghiệp:

Sản lượng lương thực có hạt: 96.903 tấn, trong đó thóc 93.510 tấn
Diện tích rau: 1295 ha, đậu 14 ha,

Đàn bò: 56.443 con; Đàn trâu: 2.057 con; Đàn heo: 80.980 con

Văn hóa - xã hội:

Trường mẫu giáo: 20 cơ sở; Trường Tiểu học: 31 cơ sở; Trường Trung học cơ sở: 18 cơ sở

Trường Trung học phổ thông: 6 cơ sở

Bệnh viện: 1 cơ sở; Trạm y tế: 18 cơ sở; Giường bệnh: 190 giường

 

Nguồn: Niên giám Thống kê năm 2010 (Cục Thống kê tỉnh Bình Định)