Huyện Hoài Nhơn

Email In PDF.

• Diện tích:      421 km2

• Dân số:        206.000 người, trong đó nữ 106.100 người. Mật độ dân số 489,4 người/ km2

• Đơn vị hành chính cấp xã: 17 đơn vị, gồm:   

Các thị trấn Bồng Sơn, Tam Quan, các xã Hoài Sơn, Hoài Châu, Hoài Châu Bắc, Hoài Phú, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hảo, Hoài Thanh, Hoài Thanh Tây, Hoài Hương, Hoài Tân, Hoài Hải, Hoài Xuân, Hoài Mỹ và Hoài Đức.

• Vị trí địa lý: phía bắc giáp huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), phía nam giáp huyện Phù Mỹ, phía tây giáp hai huyện An Lão, Hoài Ân, phía đông giáp biển Đông

 

Sản xuất công nghiệp - TTCN:

Giá trị sản xuất công nghiệp (GCĐ 1994): 259,6 tỷ đồng

Sản xuất nông nghiệp:

Sản lượng lương thực có hạt: 84.900 tấn, trong đó thóc 76.813 tấn

Diện tích rau: 1.111 ha, đậu 61 ha,

Đàn bò: 24.095 con; Đàn trâu: 2.820 con; Đàn heo: 130.504 con

Văn hóa - xã hội:

Trường mẫu giáo: 20 cơ sở; Trường Tiểu học: 30 cơ sở ; Trường Trung học cơ sở: 17 cơ sở

Trường Trung học phổ thông: 6 cơ sở

Bệnh viện: 2 cơ sở; Trạm y tế: 17 cơ sở; Giường bệnh: 370 giường

 

Nguồn: Niên giám Thống kê năm 2010 (Cục Thống kê tỉnh Bình Định)