Huyện Hoài Ân

Email In PDF.

Diện tích:   745 km2

Dân số:      84.100 người, trong đó nữ 42.700 người; Mật độ dân số 113,6 người/ km2

Đơn vị hành chính cấp xã: 14 đơn vị, gồm:

Thị trấn Tăng Bạt Hổ, các xã Ân Hảo, Ân Mỹ, Ân Sơn, Đakman, Bok Tới, Ân Tín, Ân Thạnh, Ân Phong, Ân Đức, Ân Hữu, Ân Tường Tây, Ân Tường Đông và Ân Nghĩa

Sản xuất nông nghiệp:

• Vị trí địa lý: phía bắc giáp huyện Hoài Nhơn, phía nam giáp huyện Vĩnh Thạnh, phía đông giáp huyện Phù Mỹ, phía tây giáp huyện An Lão

 

Sản xuất công nghiệp - TTCN:

Giá trị sản xuất công nghiệp (GCĐ 1994): 25,6 tỷ đồng

Sản xuất nông nghiệp :

Sản lượng lương thực có hạt: 66.967 tấn, trong đó thóc 58.716 tấn

Diện tích rau: 1.095 ha, đậu 109 ha,

Đàn bò: 14.084 con; Đàn trâu: 2.238 con; Đàn heo: 85.336 con

Văn hóa - xã hội:

Trường mẫu giáo: 15 cơ sở; Trường Tiểu học: 19 cơ sở ; Trường Trung học cơ sở: 10 cơ sở

Trường Trung học phổ thông: 3 cơ sở

Bệnh viện: 1 cơ sở; Trạm y tế: 15 cơ sở; Giường bệnh: 100 giường

 

Nguồn: Niên giám Thống kê năm 2010 (Cục Thống kê tỉnh Bình Định)