Sơ kết 05 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW của Bộ Chính trị

Email In PDF.

Sáng nay 31/10, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thiện đã chủ trì Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng chí Lê Hữu Lộc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Để tổ chức có hiệu quả Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 20/5/2008 về cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Thông báo số 130; ban hành Công văn số 602-CV/TU yêu cầu các đảng đoàn, BCS Đảng, các ban của Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đề cao trách nhiệm, phối hợp, chỉ đạo, quán triệt và nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Trung ương về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp tại Thông báo số 130. UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND triển khai tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Thông báo số 130 cho đối tượng là cán bộ lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố.

Theo báo cáo, trong 5 năm, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp nhận 13.968 vụ khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường giải tỏa, ô nhiễm môi trường, kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính; 1.498 vụ tố cáo liên quan đến các vi phạm trong nguyên tắc quản lý, hối lộ, lạm quyền, không thực hiện chức năng và các sai phạm khác.

Hội nghị đã nghe tham luận của một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trên tinh thần Thông báo số 130 của Bộ Chính trị. Về cơ bản, các tham luận đều nhận định, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân còn diễn biến phức tạp, tình trạng khiếu nại đông người, vượt cấp, kéo dài có chiều hướng gia tăng, nhất là trong lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên, khoáng sản. Chính quyền một số nơi, nhất là cơ sở chưa thực hiện hết trách nhiệm và thẩm quyền của mình trong việc tổ chức tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Việc phối hợp giữa các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng liên quan trong việc xử lý tình hình khiếu kiện đông người chưa chặt chẽ, kịp thời thiếu kiên quyết để vụ việc kéo dài, diễn biến phức tạp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thiện yêu cầu các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt, thực hiện kiên quyết, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Thông báo số 130-TB/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 20-KH/TU của BTV Tỉnh ủy và Kế hoạch số 05/KH-UBND của UBND tỉnh. Chú trọng thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp công dân, coi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của từng cấp, từng ngành; gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính và chỉnh đốn, xây dựng Đảng. Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc đổi mới công tác tiếp công dân; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định tiếp công dân định kỳ; tăng cường đối thoại, đảm bảo có chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân thường xuyên và định kỳ trong các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở và giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân, tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc, khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng, thủ trưởng cơ quan nhà nước (trước hết là Chủ tịch UBND các cấp). Phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo của công dân, qua đó củng cố lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng và chính quyền địa phương.

KL

Văn phòng UBND tỉnh Bình Định