Quyết định công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III

Email In PDF.

Ảnh minh họaNgày 19/9/2013, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 447/QĐ-UBDT về việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Theo đó, toàn tỉnh Bình Định có 13 xã thuộc khu vực I, 14 xã thuộc khu vực II và 26 xã thuộc khu vực III ở thành phố Quy Nhơn và 9 huyện; 183 thôn đặc biệt khó khăn ở 7 huyện thuộc khu vực II (3 huyện miền núi, 2 huyện trung du và 2 huyện đồng bằng ven biển Phù Mỹ, Hoài Nhơn).

TL

UBND tỉnh