Giới thiệu Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ

Email In PDF.

Ảnh minh họa Ngày 24/8/2011 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 88/NĐ-CP về việc tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Nghị quyết có 07 phần chính.

Phần I: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, có 9 nhóm giải pháp bao gồm: i.Tăng cường phòng chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ sử dụng rượu, bia; ii.Duy trì và và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đội mũ bảo hiểm; ngăn chặn học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi, không có giấy phéplái xe điều khiển xe môtô, xe gắn máy; iii.Đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học; iv.Tăng cường công tác cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu tai nạn giao thông; v.Đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa giao thông; vi.Tăng cường quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô; vii.Tăng cường công tác tổ chức giao thông, nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông; viii.Tăng cường công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; và ix.Tăng cường quản lý về đào tạo sát hạch lái xe. Mỗi nhóm giải pháp đều có giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức chủ trì thực hiện.

Phần II: Bảo đảm trật tự an toàn đường sắt, có 3 nội dung giao cho UBND tỉnh/thành, Bộ giao thông vận tải và Bộ Công an chủ trì thực hiện.

Phần III: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, có 4 nhóm giải pháp, gồm: i. Tăng cường công tác quản lý hoạt động chở khách du lịch; ii.Tăng cường quản lý hoạt động chở khách ngang sông; vận động người đi đò mặc áo phao; iii.Tăng cường công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa; iv.Tăng cường công tác đào tạo cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn và đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. Mỗi nhóm giải pháp đều có giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức chủ trì thực hiện.

Phần IV: Bảo đảm trật tự an toàn hàng không dân dụng.

Phần V: Bảo đảm trật tự an toàn hàng hải. Hai phần này có những nội dung giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì thực hiện.

Phần VI. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước.

Phần VII: Tổ chức thực hiện.

DP

VP. UBND tỉnh