Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tiến độ Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn

In PDF.

Ảnh minh họa Ngày 25/04/2013, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có chuyến kiểm tra tiến độ Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn. Trên cơ sở kiểm tra công tác thi công xây dựng tại hiện trường, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận tại Thông báo số 49/TB-UBND ngày 02/4/2013.

Cập nhật ngày Thứ tư, 02 Tháng 4 2014 13:22 Đọc thêm...

Kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong bồi thường GPMB ở huyện Hoài Nhơn

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 21/03/2013/2013, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp, giải quyết vướng mắc trong thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy may thuộc Cụm công nghiệp Bồng Sơn. Qua nghe UBND huyện Hoài Nhơn báo cáo vướng mắc trong việc thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy may thuộc Cụm công nghiệp Bồng Sơn, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 45/TB-UBND ngày 27/3/2013.

Đọc thêm...

Triển khai các biện pháp nhằm khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB trên địa bàn tỉnh

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 22/03/2013, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 930/UBND-TH về việc triển khai các biện pháp nhằm khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB trên địa bàn tỉnh.

Cập nhật ngày Thứ năm, 28 Tháng 3 2013 13:26 Đọc thêm...

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực quản lý ngoại hối và kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 22/03/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 689/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực quản lý ngoại hối  và kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh.

Cập nhật ngày Thứ năm, 28 Tháng 3 2013 13:22 Đọc thêm...

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp bàn kế hoạch tổ chức Lễ khởi công dự án nâng cấp Quốc lộ 1

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 21/03/2013, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ khởi công dự án nâng cấp Quốc lộ 1 (đoạn qua tỉnh Bình Định), vào sáng ngày 31/3/2013. Sau khi nghe Lãnh đạo Văn phòng Bộ Giao thông vận tải thông báo kế hoạch khởi công dự án nâng cấp Quốc lộ 1, ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng kết luận tại Thông báo số 43/TB-UBND ngày 22/03/2013.

Cập nhật ngày Thứ ba, 26 Tháng 3 2013 15:09 Đọc thêm...

Thành lập Đoàn công tác khảo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 21/03/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 665/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn công tác khảo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cập nhật ngày Thứ năm, 21 Tháng 3 2013 15:35 Đọc thêm...

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 11/03/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, Tuyến đường QL19, nâng cấp mở rộng QL 1D và tuyến đường Long Vân – Long Mỹ. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Quy Nhơn và Ban Quản lý GPMB và Phát triển qũy đất tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án, ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc kết luận tại Thông báo số 39/TB-UBND ngày 11/03/2013.


Đối với dự án Tuyến đường Quốc Lộ 19: giao Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất việc áp dụng chế độ chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng cho gói thầu số 01, phù hợp với điều kiện thực tế, tránh việc khiếu nại của các hộ dân trong vùng ảnh hưởng dự án. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ thu hồi đất nông nghiệp để chuẩn bị cùng với UBND tỉnh làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan trong thời gian đến. Giao Ban Quản lý GPMB và Phát triển qũy đất tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường GPMB trên toàn tuyến và quy hoạch khu dân cư tạo qũy đất 2 bên tuyến đường.

Đối với dự án Nâng cấp mở rộng QL1D: giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Trần Quang Diệu phối hợp với Ban Quản lý Giải phóng mặt bằng và Phát triển qũy đất tỉnh nhanh chóng hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc đất để thực hiện công tác bồi thường GPMB. Yêu cầu Ban Quản lý Giải phóng mặt bằng và Phát triển qũy đất tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành làm việc với các hộ dân để hoàn thành thủ tục bồi thường; giải phóng mặt bằng khu vực phía Bắc, thực hiện việc chi trả bồi thường, hỗ trợ để bàn giao mặt bằng thi công. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt kế hoạch tổ chức Lễ khởi công, để tổ chức vào lúc 7h00 ngày 31/3/2013.

Đối với dự án Tuyến đường Long Vân – Long Mỹ: yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu đô thị Long Vân - Long Mỹ gửi Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt; tiếp tục làm việc với nhà đầu tư để ứng tiền bồi thường, kịp thời chi trả cho người dân trong khu vực ảnh hưởng của dự án; kiểm tra, quản lý kịp thời phần diện tích mỏ đất sau khi Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc khai thác đến cao độ quy định. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra việc khai thác mỏ đất của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc để đảm bảo thực hiện đúng quy định hiện hành.

TT

VP UBND tỉnh

Cập nhật ngày Thứ ba, 12 Tháng 3 2013 15:56

Tổ chức thực hiện một số công việc đối với các công trình giao thông trọng điểm

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 06/03/2013, UBND tỉnh ban hành văn bản số 691/UBND-KTN về việc tổ chức thực hiện một số công việc đối với các công trình giao thông trọng điểm.


Đối với công trình Nâng cấp, mở rộng đường QL 1D (đoạn từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân): giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập Kế hoạch khởi công công trình: Nâng cấp, mở rộng đường QL 1D (đoạn từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân) trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện, cụ thể như sau: Thời gian khởi công : Khoảng 7h30 ngày 31/3/2013; địa điểm khởi công: Trước Trường PTTH Hùng Vương; nêu chi tiết nội dung lễ khởi công gồm: Chương trình buổi lễ, danh sách đại biểu mời, kinh phí phục vụ khởi công, phân công phối hợp giữa các ngành và địa phương. . . trình UBND tỉnh xem xét quyết định trước ngày 15/3/2013.

 Giao Ban Quản lý GPMB và Phát triển qũy đất tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành và địa phương khẩn trương hoàn thành thủ tục, trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu vực phía Nam tuyến đường, lập hồ sơ và triển khai công tác GPMB theo kế hoạch, thường xuyên báo cáo UBND tỉnh để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Trần Quang Diệu phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành công việc liên quan đến việc xác nhận nguồn gốc đất đai đối với các hộ bị thiệt hại trên địa bàn phường, hỗ trợ công tác bồi thường GPMB đảm bảo dự án thực hiện theo kế hoạch.

Đối với 02 công trình: Mở rộng đường Trần Phú và đường vào sân bay Phù Cát, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương thực hiện điều chỉnh quy mô thiết kế cho phù hợp, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3/2013, cụ thể: Đường Trần Phú : Mở rộng về phía Tây, khống chế theo tường rào các cơ quan của Tỉnh ủy và cổng Công an tỉnh; Chiều dài từ đường Nguyễn Huệ đến đường Tăng Bạt Hổ. Lưu ý thiết kế theo quy mô có dải phân cách rộng 1,5m, mặt đường rộng 7,0mx2 = 14m và vỉa hè; đường vào sân bay Phù Cát: dải phân cách rộng 1,5m, mặt đường rộng B = 7,0mx2 = 14m, thảm mặt Bê tông nhựa theo 02 phương án dày 4cm và 7cm. Cổng vào sân bay thiết kế với quy mô phù hợp, mức đầu tư khoảng 1,0 tỷ đồng.

Giao Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý GPMB và Phát triển qũy đất tỉnh và UBND thành phố Quy Nhơn chuẩn bị nội dung phục vụ giao ban hàng tuần về tiến độ thực hiện các dự án: Tuyến đường QL 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL 1A), nâng cấp, mở rộng đường QL 1D (đoạn từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân) và tuyến đường Long Vân – Long Mỹ và tham gia họp giao ban vào 9h00 sáng thứ Sáu hàng tuần tại Văn phòng UBND tỉnh.

TT

VP UBND tỉnh

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết vướng mắc về công tác bồi thường GPMB

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 21/02/2013, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc về công tác bồi thường GPMB liên quan đến đất Nhà chung để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Quốc lộ 19 và dự án Khu Đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh. Sau khi nghe Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất báo cáo và ý kiến tham gia của các ngành, địa phương có liên quan; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận tại Thông báo số 27/TB-UBND ngày 28/02/2013.

Đọc thêm...

Trang 24 trong 59 trang