Quy định thời gian gia hạn nộp tiền SDĐ đối với các chủ đầu tư dự án có khó khăn về tài chính

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 08/10/2012, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2182/QĐ-CTUBND về việc ban hành quy định đối tượng và thời gian gia hạn nộp tiền sử dụng đất đối với các chủ đầu tư dự án có khó khăn về tài chính.

Đọc thêm...

Sử dụng và hạch toán nguồn thu từ tiền bán yến sào giai đoạn 2011-2020

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 08/10/2012, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3822/UBND-TH về việc sử dụng và hạch toán nguồn thu từ tiền bán yến sào giai đoạn 2011-2020.

Đọc thêm...

Giải quyết việc tạm giữ lô hàng ti tan thô của Công ty cổ phần An Tường An

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 01/10/2012, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng ban Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại, làm hàng giả, kinh doanh trái phép của tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét giải quyết việc tạm giữ lô hàng 434,19 tấn ti tan thô của Công ty cổ phần An Tường An. Sau khi nghe Chi cục Quản lý thi trường và Thanh tra tỉnh báo cáo diễn biến vụ việc vi phạm trong quá trình vận chuyển 434,19 tấn ti tan thô của Công ty cổ phần An Tường An và ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 155/TB-UBND ngày 08/10/2012.

Cập nhật ngày Thứ ba, 09 Tháng 10 2012 09:28 Đọc thêm...

Phân cấp, quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu công trình ngầm của các đô thị trên địa bàn tỉnh

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 01/10/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND về việc phân công, phân cấp, quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị, cấp giấy phép xây dựng công trình đường dây ngầm, đường ống ngầm, hào và cống, bể kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Đọc thêm...

Một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Cụm công nghiệp Nhơn Bình

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 26/09/2012, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3660/UBND-KTN về một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Cụm công nghiệp Nhơn Bình.

Đọc thêm...

Dự án khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển các sản phẩm đặc trưng tỉnh Bình Định

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 24/09/2012, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2048/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển các sản phẩm đặc trưng tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015.

Cập nhật ngày Thứ hai, 01 Tháng 10 2012 08:38 Đọc thêm...

Kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 18/9/2012, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn báo cáo một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án và ý kiến tham gia của các thành viên Ban chỉ đạo; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận tại Thông báo số 152/TB-UBND ngày 25/09/2012.

Đọc thêm...

Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 24/09/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 526/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2020.

Cập nhật ngày Thứ tư, 26 Tháng 9 2012 09:58 Đọc thêm...

Sửa đổi mức thu thủy lợi phí nội đồng theo Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 06/8/2009

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 24/09/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi mức thu thủy lợi phí nội đồng theo Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 06/8/2009 của UBND tỉnh.

Cập nhật ngày Thứ tư, 26 Tháng 9 2012 10:00 Đọc thêm...

Trang 24 trong 51 trang