Thành lập Cụm công nghiệp Cát Hiệp, huyện Phù Cát

In PDF.

a(ubndbinhdinh.vn) - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2498/QĐ-CTUBND ngày 30/10/2012 về việc Thành lập Cụm công nghiệp Cát Hiệp, huyện Phù Cát.

Cập nhật ngày Thứ tư, 31 Tháng 10 2012 10:19 Đọc thêm...

Thành lập 2 Cụm Công nghiệp: Tường Sơn và Bồng Sơn

In PDF.

hh(ubndbinhdinh.vn) – Ngày 24/10/2012 UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 2319/UBND-QĐ và 2320/UBND-QĐ thành lập 2 Cụm Công nghiệp: Tường Sơn và Bồng Sơn.

Cập nhật ngày Thứ hai, 10 Tháng 12 2012 15:33 Đọc thêm...

Phê duyệt 3 Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng sửa chữa các tuyến đường trong tỉnh

In PDF.

Ảnh minh họa(ubndbinhdinh.vn) - Ngày 18/10/2012, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 3 quyết định số 2275/QĐ-CTUBND, số 2282/QĐ-CTUBND và số 2283/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa định kỳ 3 tuyến đường trong tỉnh, thuộc dự án phần vốn bổ sung Giao thông nông thôn 3 tỉnh Bình Định.

Cập nhật ngày Thứ hai, 22 Tháng 10 2012 16:04 Đọc thêm...

Giải quyết dứt điểm công tác chuyển giao lưới điện hạ áp nông thôn

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 17/10/2012, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3985/UBND-KTN về việc theo dõi đôn đốc và phối hợp giải quyết dứt điểm công tác chuyển giao lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm...

Tăng cường công tác kiểm tra về giá

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 16/10/2012, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3964/UBND-TH về việc tăng cường công tác kiểm tra về giá năm 2012 tại tỉnh Bình Đinh.

Đọc thêm...

Giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình quân nhân chuyên nghiệp của BCH Quân sự tỉnh

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 12/10/2012, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3925/UBND-TH về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình quân nhân chuyên nghiệp của BCH Quân sự tỉnh và BTL Quân khu 5 tại khu dân cư đối với khu đất quốc phòng.

Đọc thêm...

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu C thuộc Khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 08/10/2012, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2180/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu C  thuộc Khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn.

Đọc thêm...

Triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 10/10/2012, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3891/UBND-KTN về việc triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

Đọc thêm...

Quy định thời gian gia hạn nộp tiền SDĐ đối với các chủ đầu tư dự án có khó khăn về tài chính

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 08/10/2012, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2182/QĐ-CTUBND về việc ban hành quy định đối tượng và thời gian gia hạn nộp tiền sử dụng đất đối với các chủ đầu tư dự án có khó khăn về tài chính.

Đọc thêm...

Trang 24 trong 52 trang