Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về giải quyết một số vướng mắc tại KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 19/02/2013, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chủ trì kiểm tra tình hình hoạt động tại KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn.  Sau khi nghe báo cáo của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa về tình hình sản xuất kinh doanh, kiến nghị một số vấn đề liên quan và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận tại Thông báo số 22/TB-UBND ngày 25/02/2013.

Đọc thêm...

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện công trình các Tuyến đường trọng điểm

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 18/02/2013, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện công trình: Tuyến đường QL19 và tuyến đường Long Vân – Long Mỹ. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Quy Nhơn báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án, ý kiến đóng góp của các đơn vị có liên quan, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng kết luận tại Thông báo số 20/TB-UBND ngày 21/02/2013.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 22 Tháng 2 2013 14:58 Đọc thêm...

Thực hiện công tác bồi thường GPMB công trình xây dựng Tuyến đường Quốc lộ 19 và Nâng cấp Quốc lộ 1D

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 05/02/2013, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 432/UBND-TH về việc thực hiện công tác bồi thường GPMB công trình xây dựng Tuyến đường Quốc lộ 19 và Nâng cấp Quốc lộ 1D của tỉnh Bình Định.


Đối với công trình xây dựng Tuyến đường Quốc lộ 19, giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương bàn giao cọc giải phóng mặt bằng và cọc mốc lộ giới tuyến đường còn lại để phục vụ công tác đo đạc bản đồ địa chính, giải phóng mặt bằng và để các địa phương có liên quan biết quản lý.  Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan sớm hoàn thành công tác đo đạc, lập và chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác GPMB; đồng thời khẩn trương hoàn thành quy hoạch các khu dân cư dọc hai bên tuyến đường, tổ chức thực hiện công tác GPMB đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đã phê duyệt.

Đối với công trình Nâng cấp Quốc lộ 1D giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Trần Quang Diệu bố trí nhân lực, thời gian khẩn trương xác nhận nguồn gốc đất đai, tài sản bàn giao cho Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất trong tháng 2/2013 để phục vụ công tác lập phương án bồi thường theo quy định. Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất khẩn trương hoàn thành quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư; lập các phương án bồi thường chi tiết báo cáo Hội đồng thông qua, trình thẩm định phê duyệt theo quy định.

Bên cạnh đó, yêu cầu Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất, các sở ngành và địa phương liên quan khi thực hiện nhiệm vụ nói chung và công tác bồi thường GPMB nói riêng thì tùy theo yêu cầu nhiệm vụ, tiến độ đang thực hiện công việc, các cơ quan chủ động thông tin, trao đổi với nhau để giải quyết công việc theo thẩm quyền; trường hợp các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, quá thời gian quy định thì khẩn trương báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết.

TT

VP UBND tỉnh

Triển khai thực hiện Nghị quyết 01 và 02/NQ-CP của Chính phủ

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 01/02/2013, UBND tỉnh ban hành văn bản số 409/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 01 /NQ-CP ngày 07/01/2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Đọc thêm...

Kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoàn thổ đóng cửa mỏ sau khai thác sa khoáng titan

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 23/01/2013, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chủ trì nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình hoàn thổ, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ sau khai thác sa khoáng titan trên địa bàn huyện Phù Mỹ. Qua báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, ý kiến của đại diện các cơ quan liên quan, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 15/TB-UBND ngày 31/01/2013.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 01 Tháng 2 2013 15:31 Đọc thêm...

Giải quyết một số vấn đề liên quan đến quản lý, bàn giao mặt bằng khu vực hồ Phú Hòa, TP.Quy Nhơn

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 29/01/2013, UBND tỉnh ban hành văn bản số 316/UBND-KTN về việc giải quyết một số vấn đề liên quan đến quản lý, bàn giao mặt bằng khu vực hồ Phú Hòa, thành phố Quy Nhơn.

Đọc thêm...

Tập trung chỉ đạo bảo vệ sản xuất nông nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 29/01/2013, UBND tỉnh ban hành văn bản số 303/UBND-KTN về việc tập trung chỉ đạo bảo vệ sản xuất nông nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán.

Đọc thêm...

Triển khai quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2020

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 24/01/2013, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 262/UBND-TH về việc triển khai quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2020.

Đọc thêm...

Kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn tỉnh

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 18/01/2013, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 06/KH-BCĐ về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.

Đọc thêm...

Trang 24 trong 57 trang