Chỉ đạo việc kê khai tài sản, thu nhập đối với CBCCVC năm 2012

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 28/11/2012, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4627/UBND-NC về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2012.

Đọc thêm...

Xếp hạng 10 doanh nghiệp Nhà nước tỉnh

In PDF.

Ảnh minh họa Ngày 23/11/2012, UBND tỉnh ban hành các Quyết định về việc xếp hạng 10 doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Cập nhật ngày Thứ hai, 10 Tháng 12 2012 15:28 Đọc thêm...

Tạm dừng thi công hạ tầng kỹ thuật khu dân cư ngã 3 Quốc lộ 19 huyện Tây Sơn

In PDF.

Ảnh minh họa Ngày 26/11/2012, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4595/UBND-KTN về việc tạm dừng thi công hạ tầng kỹ thuật khu dân cư ngã 3 Quốc lộ 19 và đường Nguyễn Huệ, thị trấn Phú Phong.

Cập nhật ngày Thứ hai, 10 Tháng 12 2012 15:29 Đọc thêm...

Kiểm tra, xử lý vấn đề Báo Bình Định phản ánh

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 16/11/2012, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4482/UBND-VX về việc Báo Bình Định phản ánh thông tin: Rừng phòng hộ ở Cát Hải bị xâm hại: Chính quyền và ngành kiểm lâm xử lý chậm, thiếu kiên quyết.

Đọc thêm...

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị bàn phương án sản xuất năm 2013

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 15/11/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà đã chủ trì Hội nghị bàn phương án sản xuất vụ Đông Xuân 2012 – 2013 và cả năm 2013 trong điều kiện hạn hán, thiếu nguồn nước tưới. Sau khi  nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình nguồn nuớc, dự kiến các phương án sản xuất vụ Đông Xuân 2012-2013 trong điều kiện thiếu nguồn nước tưới; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc có ý kiến kết luận tại Thông báo số 172/TB-UBND ngày 20/11/2012.

Đọc thêm...

Tập trung giải ngân kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2012

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 14/11/2012, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4439/UBND-TH về việc tập trung giải ngân kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2012.

Đọc thêm...

Chuyển giao Hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Phú Tài và Long Mỹ

In PDF.

Ảnh minh họa(ubndbinhdinh.vn)-Ngày 15/11/2012, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4451/UBND-KTN về việc chuyển giao Hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Phú Tài và Long Mỹ cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng quản lý, sử dụng.

Đọc thêm...

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Cánh đồng mẫu lớn giai đoạn 2012-2015

In PDF.

PCT UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà thăm cánh đồng tại huyện Hoài Ân. Ảnh minh họa(ubndbinhdinh.vn)-Ngày 13/11/2012, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-CTUBND về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Cánh đồng mẫu lớn giai đoạn 2012-2015 tỉnh Bình Định.

Đọc thêm...

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các hạng mục công trình QL 19

In PDF.

ql19(ubndbinhdinh.vn)-Ngày 09/11/2012, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2486/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu các hạng mục (giai đoạn 01): Nền đường, công trình thoát nước và hệ thống điện chiếu sáng đoạn từ Km5+040-Km15+441, thuộc công trình: Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A).

Cập nhật ngày Thứ ba, 13 Tháng 11 2012 15:34 Đọc thêm...

Trang 24 trong 53 trang