Sửa đổi mức thu thủy lợi phí nội đồng theo Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 06/8/2009

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 24/09/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi mức thu thủy lợi phí nội đồng theo Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 06/8/2009 của UBND tỉnh.

Cập nhật ngày Thứ tư, 26 Tháng 9 2012 10:00 Đọc thêm...

Tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác XDCB năm 2012

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 24/9/2012, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3648/UBND-TH  tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác XDCB năm 2012.

Cập nhật ngày Thứ ba, 25 Tháng 9 2012 14:35 Đọc thêm...

Tổ chức thực hiện Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 24/9/2012, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3650/UBND-TH  thực hiện Thông tư số 48/2012/TT-BTC về hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất hoặc cho thuê đất.

Cập nhật ngày Thứ ba, 25 Tháng 9 2012 14:42 Đọc thêm...

Kết luận của PCT UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Chế biến tinh bột sắn xuất khẩu

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 12/9/2012, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà đã chủ trì buổi làm việc với Công ty cổ phần Chế biến tinh bột sắn xuất khẩu. Sau khi nghe Công ty cổ phần Chế biến tinh bột sắn xuất khẩu báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2012 và công tác chuẩn bị cho Nhà máy chế biến tinh bột sắn đi vào sản xuất vụ mới và ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà đã có ý kiến kết luận kết luận tại Thông báo số 151/TB-UBND ngày 24/09/2012.

Đọc thêm...

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 18/09/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1991/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn ngã ba Phú Tài đến ngã ba cầu Long Vân và chỉnh trang đô thị, tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 21 Tháng 9 2012 15:48 Đọc thêm...

Thực hiện các giải pháp để đảm bảo an toàn các trạm bơm nước thải

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 18/09/2012, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3530/UBND-KTN về việc thực hiện các giải pháp để đảm bảo an toàn các trạm bơm nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Đọc thêm...

Bàn giao hạng mục thoát nước tại khu tái định cư phường Trần Quang Diệu

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 18/09/2012, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3538/UBND-KTN về việc bàn giao hạng mục thoát nước tại khu tái định cư phường Trần Quang Diệu (đợt 1,2,3), khu tái định cư 03 ha và khu quy hoạch dân cư E655.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 21 Tháng 9 2012 09:40 Đọc thêm...

Các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được xác định giá trị tài sản

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 18/09/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1986/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 21 Tháng 9 2012 09:42 Đọc thêm...

Triển khai thực hiện công tác kiểm tra các hồ, đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 11/09/2012, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3434/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra các hồ, đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Đọc thêm...

Trang 24 trong 50 trang