Triển khai thực hiện công tác bình ổn giá và phục vụ Tết nguyên đán Quý Tỵ

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 04/01/2013, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 11/UBND-KTN về việc phối hợp triển khai thực hiện công tác bình ổn giá và phục vụ Tết nguyên đán Quý Tỵ trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Đọc thêm...

Tăng cường chỉ đạo sản xuất, khắc phục thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn gây ra trong năm 2013

In PDF.

ảnh minh họaNgày 26/12/2012, UBND tỉnh ban hành văn bản số 5123/UBND-KTN về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất, khắc phục thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn gây ra trong năm 2013.

Đọc thêm...

Chỉ thị về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Bình Định

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 26/12/2012, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ.

Đọc thêm...

Xử lý kết quả kiểm tra việc sử dụng đất Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 21/12/2012, UBND tỉnh ban hành văn bản số 5027/UBND-KTN về việc xử lý kết quả kiểm tra việc sử dụng đất Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân.

Đọc thêm...

Kiểm tra, xử lý thông tin trên Báo Thanh Niên

In PDF.

aNgày 21/12/2012, UBND tỉnh ban hành văn bản số 5018/UBND-VX về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về xử lý thông tin trên Báo Thanh Niên.

Cập nhật ngày Thứ hai, 24 Tháng 12 2012 15:57 Đọc thêm...

Kiểm tra, rà soát, báo cáo việc thu phí, lệ phí, huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 20/12/2012, UBND tỉnh ban hành văn bản số 5011/UBND-TH về việc kiểm tra, rà soát, báo cáo việc thu phí, lệ phí, huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.

Đọc thêm...

Ứng vốn đối với các dự án sử dụng vốn NSNN và TPCP

In PDF.

Ngày 20/12/2012, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4979/UBND-TH về việc ứng vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ.

Ảnh minh họa


Theo đó, việc tạm ứng vốn trong quý IV năm 2012 cho các dự án đầu tư được thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

Trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu tạm ứng vốn cao hơn phải được người quyết định đầu tư cho phép. Căn cứ vào văn bản cho phép tạm ứng của người quyết định đầu tư và hồ sơ tạm ứng theo quy định, Kho bạc nhà nước thực hiện tạm ứng tối đa 50% giá trị hợp đồng nhưng không vượt quá kế hoạch vốn được giao năm 2012 đối với các trường hợp sau: các công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp theo quy định tại Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù. Các dự án đầu tư để đảm bảo an ninh, quốc phòng và phòng chống thiên tai, bão lũ và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Các dự án, gói thầu cung cấp thiết bị trong nước và thiết bị nhập ngoại. Các dự án đầu tư có ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các dự án nằm trong các trường hợp nêu trên được tạm ứng phải cam kết đảm bảo khi kết thúc năm 2012 tổng số vốn tạm ứng không vượt quá khối lượng thực hiện và kế hoạch vốn được giao năm 2012 của dự án. Người quyết định đầu tư và chủ đầu tư kiểm tra, quản lý chặt chẽ số vốn tạm ứng theo quy định và đảm bảo đúng cam kết, kịp thời thu hồi nộp ngân sách nhà nước khi nhà thầu không thực hiện đúng quy định và cam kết.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Chủ đầu tư chủ động đôn đốc, tích cực thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, kịp thời hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thanh toán gửi Kho bạc nhà nước để hoàn thành việc tạm ứng và thanh toán các nguồn vốn theo đúng tiến độ như sau: Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia: trước ngày 31/3/2013. Nguồn vốn TPCP kế hoạch năm 2012: trước ngày 30/4/2013. Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu theo Nghị quyết 30a: trước ngày 30/06/2013. Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2012: trước ngày 30/6/2013. Các nguồn khác thuộc ngân sách nhà nước: trước ngày 31/12/2012.

Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ nêu trên; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các biện pháp khắc phục cho UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

             TT

VP UBND tỉnh

Điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước cuối năm 2012 và những tháng đầu năm 2013

In PDF.

ảnh minh họaNgày 20/12/2012, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4980/UBND-TH về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước cuối năm 2012 và những tháng đầu năm 2013.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 21 Tháng 12 2012 08:28 Đọc thêm...

Giải trình việc chậm giải ngân nguồn vốn TW bổ sung năm 2011

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 18/12/2012, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4960/UBND-TH về việc giải trình việc chậm giải ngân nguồn vốn TW bổ sung năm 2011.

Đọc thêm...

Trang 24 trong 56 trang