Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực Bình Định

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 09/11/2012, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4370/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực Bình Định đã phê duyệt.

Cập nhật ngày Thứ hai, 10 Tháng 12 2012 15:30 Đọc thêm...

Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về cấp phép khai thác đá xây dựng

In PDF.

Ảnh minh họa Ngày 07/11/2012, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2470/QĐ-CTUBND về việc kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp được cấp phép khai thác đá xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Cập nhật ngày Thứ hai, 10 Tháng 12 2012 15:31 Đọc thêm...

Tăng cường các biện pháp thu nợ thuế năm 2012

In PDF.

(ubndbinhdinh.vn) - Ảnh minh họaNgày 05/11/2012, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4301/UBND-TH về việc tăng cường các biện pháp thu nợ thuế năm 2012.

Cập nhật ngày Thứ tư, 07 Tháng 11 2012 10:07 Đọc thêm...

Triển khai thực hiện các Dự án Quốc lộ 19, Tuyến đường Long Vân – Long Mỹ và điều chỉnh Quy hoạch Khu đô thị mới Long Vân - Long Mỹ

In PDF.

Ảnh minh họa (ubndbinhdinh.vn) - Ngày 31/10/2012, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 167/TB-UBND về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc tại cuộc họp triển khai thực hiện các Dự án Quốc lộ 19, Tuyến đường Long Vân – Long Mỹ và điều chỉnh Quy hoạch Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ.

Cập nhật ngày Thứ hai, 10 Tháng 12 2012 15:32 Đọc thêm...

Thành lập Cụm công nghiệp Cầu 16

In PDF.

(ubndbinhdinh.vn) - aNgày 31/10/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2425/QĐ-CTUBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Cầu 16.

Cập nhật ngày Thứ hai, 05 Tháng 11 2012 07:58 Đọc thêm...

Thành lập Cụm công nghiệp Cát Hiệp, huyện Phù Cát

In PDF.

a(ubndbinhdinh.vn) - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2498/QĐ-CTUBND ngày 30/10/2012 về việc Thành lập Cụm công nghiệp Cát Hiệp, huyện Phù Cát.

Cập nhật ngày Thứ tư, 31 Tháng 10 2012 10:19 Đọc thêm...

Thành lập 2 Cụm Công nghiệp: Tường Sơn và Bồng Sơn

In PDF.

hh(ubndbinhdinh.vn) – Ngày 24/10/2012 UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 2319/UBND-QĐ và 2320/UBND-QĐ thành lập 2 Cụm Công nghiệp: Tường Sơn và Bồng Sơn.

Cập nhật ngày Thứ hai, 10 Tháng 12 2012 15:33 Đọc thêm...

Phê duyệt 3 Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng sửa chữa các tuyến đường trong tỉnh

In PDF.

Ảnh minh họa(ubndbinhdinh.vn) - Ngày 18/10/2012, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 3 quyết định số 2275/QĐ-CTUBND, số 2282/QĐ-CTUBND và số 2283/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa định kỳ 3 tuyến đường trong tỉnh, thuộc dự án phần vốn bổ sung Giao thông nông thôn 3 tỉnh Bình Định.

Cập nhật ngày Thứ hai, 22 Tháng 10 2012 16:04 Đọc thêm...

Giải quyết dứt điểm công tác chuyển giao lưới điện hạ áp nông thôn

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 17/10/2012, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3985/UBND-KTN về việc theo dõi đôn đốc và phối hợp giải quyết dứt điểm công tác chuyển giao lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm...

Trang 24 trong 52 trang