Chỉ thị về việc nâng cao năng lực quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm Nông, Lâm, Thủy sản.

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 15/4/2013, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 109/CT-UBND về việc Về việc nâng cao năng lực quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm Nông, Lâm, Thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Cập nhật ngày Thứ tư, 02 Tháng 4 2014 13:19 Đọc thêm...

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 12/4/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Quy Nhơn và Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án, ý kiến của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 61/TB-UBND ngày 15/04/2013.

Cập nhật ngày Thứ ba, 16 Tháng 4 2013 10:02 Đọc thêm...

Điều chỉnh, bổ sung Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký và lựa chọn nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 05/4/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy định về trình tự , thủ tục đăng ký và lựa chọn nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh.

Cập nhật ngày Thứ tư, 02 Tháng 4 2014 13:19 Đọc thêm...

Tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn

In PDF.

Ảnh minh họaXét đề nghị của Công ty Điện lực Bình Định tại Công văn số 1047/BĐPC-KD, ý kiến tham gia đề xuất của Sở Tài chính, Sở Công Thương tại cuộc họp ngày 04/4/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 1187/UBND-KTN.

Cập nhật ngày Thứ tư, 02 Tháng 4 2014 13:19 Đọc thêm...

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 05/4/2013, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án Tuyến đường QL19, Nâng cấp mở rộng QL 1D và tuyến đường Long Vân – Long Mỹ. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Quy Nhơn và Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh có kết luận tại Thông báo số 58/TB-UBND ngày 09/4/2013.

Cập nhật ngày Thứ tư, 02 Tháng 4 2014 13:20 Đọc thêm...

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 05/4/2013, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1147/UBND-KTN về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp, khối cơ quan Đảng, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

Cập nhật ngày Thứ tư, 02 Tháng 4 2014 13:22 Đọc thêm...

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án nâng cấp mở rộng QL 1D

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 01/04/2013, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường,  GPMB dự án Nâng cấp mở rộng QL 1D (đoạn ngã ba Phú Tài – ngã ba Long Vân). Sau khi nghe Lãnh đạo Ban Quản lý GPMB và Phát triển qũy đất tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án Nâng cấp mở rộng QL 1D (đoạn ngã ba Phú Tài – ngã ba Long Vân), ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng kết luận tại Thông báo số 51/TB-UBND ngày 03/4/2013.

Cập nhật ngày Thứ tư, 02 Tháng 4 2014 13:22 Đọc thêm...

Thành lập Cụm công nghiệp Tà Súc

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 04.4.2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định 822/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Tà Súc thuộc xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh.

Cập nhật ngày Thứ tư, 02 Tháng 4 2014 13:22 Đọc thêm...

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tiến độ Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn

In PDF.

Ảnh minh họa Ngày 25/04/2013, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có chuyến kiểm tra tiến độ Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn. Trên cơ sở kiểm tra công tác thi công xây dựng tại hiện trường, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận tại Thông báo số 49/TB-UBND ngày 02/4/2013.

Cập nhật ngày Thứ tư, 02 Tháng 4 2014 13:22 Đọc thêm...

Trang 24 trong 59 trang