Kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2013

In PDF.

Ảnh minh họa Giai đoạn hiện nay được đánh giá là giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp với sự phát sinh các bệnh truyền nhiễm mới nổi, một số bệnh truyền nhiễm đã được khống chế nay đang có xu hướng quay trở lại. Bên cạnh đó một số bệnh truyền nhiễm lưu hành với tỷ lệ mắc cao trong cộng đồng, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành dịch. Trước tình hình đó, ngày 14/11/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2530/QĐ-CTUBND về kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2013 của tỉnh Bình Định.

Theo thống kê, tính đến hết tháng 9/2012, tổng số mắc sốt xuất huyết Dengue (SXHD) trên toàn tỉnh là 462 ca, trong đó có 453 ca SXHD và 9 ca SXHD nặng, 02 ca tử vong. Như vậy so với cùng kỳ năm 2011, số ca mắc tăng 121% và tăng 02 ca tử vong. Về bệnh Tay-Chân-Miệng (TCM), tính đến ngày 14/10/2012 toàn tỉnh đã ghi nhận 2.732 ca mắc bệnh, trong đó có 02 ca tử vong tại Vân Canh và Tây Sơn; xuất hiện 246 ổ dịch, trong đó 230 ổ dịch tại cộng đồng và 16 ổ dịch tại trường học. Lứa tuổi mắc bệnh chủ yếu là trẻ em dưới 5 tuổi (2.621 trẻ, chiếm 95,9%). So với năm 2011, tăng 2.264 ca mắc bệnh. Tính đến hết tháng 9/2012, toàn tỉnh có 415 ca mắc bệnh sốt rét, trong đó có 05 ca sốt rét ác tính và 01 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2011, số ca bệnh tăng 30,09%; sốt rét ác tính tăng 02 ca. Các loại dịch bệnh khác vẫn tiếp tục được khống chế, số mắc các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy, cúm, lỵ có giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn còn ở mức cao, tồn tại dưới dạng bệnh lưu hành, không gây thành dịch. Riêng sốt phát ban, cúm A (H1N1), dịch cúm A (H5H1) và dịch tả chưa ghi nhận ca mắc bệnh nào.

Trong tình hình chung của thế giới và Việt Nam, dự báo tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2013 sẽ diễn biến khó lường. Kế hoạch phòng chống dịch năm 2013 được xây dựng nhằm mục tiêu: tập trung nguồn lực, ưu tiên giải quyết các dịch bệnh: sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm A(H5N1), cúm A(H1N1), tả, sốt rét, rubella, các bệnh truyền nhiễm mới nổi khác. Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Để Kế hoạch phòng chống dịch năm 2013 được triển khai và đạt hiệu quả cao, cần phải chuẩn bị tốt về công tác tổ chức. Theo đó, tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, nhất là đối với cấp xã, phường, thị trấn. Nâng cao trình độ và kỹ năng phòng chống dịch bệnh cho cán bộ chuyên trách các tuyến. Củng cố hoạt động giám sát đồng bộ ở tất cả các tuyến, chú trọng vai trò phát hiện sớm ca bệnh của y tế thôn, bản, khu vực nhất là ca bệnh đầu tiên. Tăng cường phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo phòng chống dịch giữa Phòng Y tế và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; giữa các cơ sở y tế từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn; chú trọng duy trì thường xuyên thông tin, báo cáo dịch. UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Tổng Biên tập Báo Bình Định; Giám đốc Đài phát thanh – Truyền hình Bình Định; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể, căn cứ vào chức năng quyền hạn, phối hợp chặt chẽ với nhau để thực hiện tốt Kế hoạch này.

KL

VP UBND tỉnh