Kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành Làng trẻ em SOS Quy Nhơn

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 02/10/2012, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về việc tổ chức Lễ khánh thành Làng trẻ em SOS Quy Nhơn.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là tổ chức Lễ khánh thành Làng trẻ em SOS Quy Nhơn được trang trọng và tiết kiệm, tạo dựng niềm tin đối với các cá nhân, tổ chức quốc tế tài trợ kinh phí để xây dựng Làng trẻ em SOS Quy Nhơn. Đảm bảo an ninh, an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương, các vị khách quốc tế về dự buổi Lễ và cắt băng khánh thành Làng trẻ em SOS Quy Nhơn.

Công trình Làng trẻ em SOS Quy Nhơn là một công trình mang tính phúc lợi xã hội vì cộng đồng có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc do tổ chức Làng trẻ em SOS Quốc tế tài trợ nhằm mục đích giúp đỡ, chăm sóc nuôi dạy trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh. Do vậy, cần được tuyên truyền và đưa tin trên các phương tiện thông tấn báo chí như: Báo Lao động Xã hội, Tạp chí Lao động - Thương binh và Xã hội, Tạp chí Gia đình và Trẻ em, Thông Tấn xã Việt Nam, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định về quá trình hình thành và phát triển của Làng trẻ em SOS Quy Nhơn.

Giao Văn phòng UBND tỉnh Bình Định chủ trì, phối với Công an tỉnh Bình Định tổ chức đưa, đón các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và khách Quốc tế về dự Lễ khánh thành Làng trẻ em SOS Quy Nhơn đảm bảo an toàn, chu đáo. Phối hợp với Làng trẻ em SOS Việt Nam tổ chức đón, tiếp các Đoàn khách Quốc tế các Nhà tài trợ, Tổng lãnh sứ quán Đức về tỉnh Bình Định dự Lễ khánh thành Làng trẻ em SOS Quy Nhơn và làm việc với tỉnh về kế hoạch tài trợ một số dự án trong thời gian đến.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Làng trẻ em SOS Việt Nam, Làng trẻ em SOS Quy Nhơn chuẩn bị các nội dung và điều kiện để tổ chức Lễ; thực hiện công tác tổ chức và dẫn chương trình buổi Lễ.

Làng trẻ em SOS Quy Nhơn chuẩn bị địa điểm cho buổi Lễ khánh thành theo mẫu hướng dẫn của Làng trẻ em SOS Việt Nam. Đón tiếp các đoàn khách quốc tế và nhà tài trợ đến Làng. Chuẩn bị chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng và phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị đầy đủ các nội dung và điều kiện tổ chức Lễ khánh thành. Chọn cây xanh và chuẩn bị vị trí trồng cây lưu niệm nhân dịp các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự Lễ khánh thành Làng trẻ em SOS Quy Nhơn. Lập dự toán kinh phí chi cho các hoạt động liên quan đến Lễ khánh thành Làng trẻ em SOS Quy Nhơn gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp. 

Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tích cực truyên truyền và đưa tin về Lễ khánh thành Làng trẻ em SOS Quy Nhơn. Thu thập thông tin, hình ảnh về hoạt động Làng trẻ em SOS Quy Nhơn để đăng tin trên các trang chuyên đề; xây dựng phóng sự về sự hình thành và phát triển Làng trẻ em SOS Quy Nhơn qua sự tài trợ của tổ chức SOS Quốc tế.

Công an tỉnh Bình Định và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh lập và triển khai kế hoạch đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và các đoàn khách Quốc tế trước, trong và sau Lễ khánh thành Làng trẻ em SOS Quy Nhơn.

Giao Sở Ngoại vụ phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Làng trẻ em SOS Việt Nam đón khách Quốc tế và Tổng lãnh sứ quán Đức tại thành phố Hồ Chí Minh; Phiên dịch bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh và báo cáo quá trình hình thành và phát triển Làng trẻ em SOS Quy Nhơn để gửi trước cho nhà tài trợ và khách quốc tế, bố trí cán bộ chuyên môn phiên dịch tiếng Anh để phục vụ buổi Lễ khánh thành Làng trẻ em SOS Quy Nhơn.

Giao Sở Tài chính đề xuất việc bố trí Ngân sách tỉnh cho các hoạt động của Lễ khánh thành Làng trẻ em SOS Quy Nhơn.

 

TT

VP UBND tỉnh Bình Định